Slide background
Slide background

CẤU TRÚC ” ĐẶC SẮC” GIÚP BẠN ĐẠT 7.0 WRITING TASK 1

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ cấu trúc đặc sắc giúp các bạn có được điểm số cao như mong đợi. Thay vì sử dụng những cụm từ với giới từ quá quen thuộc như because of, due to, instead of, cả nhà hãy sử dụng những cấu trúc đồng nghĩa nhưng “lạ” hơn  để bài viết ăn điểm 7.0 Writing nhé!

1.By means of something: Bằng cách nào đó, nhờ vào thứ gì đó , thay cho with the help of something

Ví dụ: Daily conversation among today’s humans become easier by means of technology

2.By virtue of something: Bởi vì điều đó gì, thứ gì đó, cụm từ này thay cho because of/ due to something

Ví dụ: She got the job by virtue of her high academic degree

3. In accordance with something: Hoà hợp với thứ gì đó, thuận theo thứ gì đó

Ví dụ He acted in accordance with the lifestyle of native people

4. In case of something: Phòng khi, trong trường hợp , mang nghĩa dự phòng, toan tính trước

Example: In case of rain, carry an umbrella along

5. In lieu of something: Thay vì thừ gì đó

Example: Readers nowadays tend to select online newspapers as a main news provider in lieu of printed magazines

6. With regard to/In regard to somebody/ something: Liên quan đến ai đó, thứ gì đó

Example: With regard to finance, this issue can be solved properly

7. With a view to (doing) something

Example: This environmental research is conducted with a view to providing students with deeper understandings about negative effects of global warming.

====================================

 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811