Slide background
Slide background

CÂU TRẢ LỜI MẪU SPEAKING PART 1 – TOPIC ROBOTS

Chào các bạn, hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ mang tới cho các bạn một số câu hỏi mẫu đang được sử dụng trong bài thi IELTS Speaking Part 1, chủ đề về Robots.

Nào, chúng ta cùng mở vở ra và ghi lại các cụm từ, cấu trúc hay và cùng luyện tập nhé!

Are you interested in robots?

Câu trả lời mẫu

Absolutely, robots are the cutting – edge items which are indispensable in this world. They help people handle a number of issues not only at home but also at work.

Audio Player

Từ vựng hay

 • Cutting – edge: Hiện đại
 • Indispensable: Không thể thiếu
 • Handle: Giải quyết

Dịch nghĩa câu trả lời

Chắc chắn rồi, robot là những vật cực kỳ hiên đại mà không thể thiếu được trong thế giới này. Chúng giúp người ta giải quyết rất nhiều vấn đề không chỉ trong nhà mà còn trong công việc.

 

Do you like robots to work at your home?

Câu trả lời mẫu

Yes, I love the idea having a domestic robot helping me around the house like cleaning the floor or cutting the grass. It would be an awesome way to save my time and energy.

Audio Player

Từ vựng hay

 • Domestic robot: Robot trong nhà
 • Help around the house: Làm việc nhà

Dịch nghĩa câu trả lời

Vâng, tôi thích ý tưởng có một con robot trong nhà để giúp tôi làm việc nhà như lau sàn hay cắt cỏ. Điều đó sẽ là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và năng lượng.

Do you want to take a car which robot is the driver?

Câu trả lời mẫu

Well you know nowadays, self-driving cars are certainly not a strange topic anymore. However, I gotta say I don’t really feel comfortable letting robots take the wheel. I think they are not 100% reliable, and may not handle dangerous situations like a slippery road as well as a human driver does. So for now I still prefer to drive manually.

Audio Player

Từ vựng hay

 • Self – driving car: Ô tô tự lái
 • Take the wheel: Lái xe
 • Slipper: Trơn trượt
 • Drive manually: Lái bằng tay

Dịch nghĩa câu trả lời

Tôi biết rằng ngày nay, ô tô tự lái chắc hẳn không phải là một thứ gì xa lạ nữa. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng tôi không thực sự cảm thấy thoải mái khi để một con robot lái xe. Tôi nghĩ rằng chúng không hoàn toàn tin tưởng 100%, và có thể không giải quyết được những tình huống nguy hiểm như đường trơn trượt tốt như lái xe là con người vẫn làm. Vì thế tôi vẫn thích lái xe bằng tay hơn.

Will robots replace human beings in the workplace completely?

Câu trả lời mẫu

Certainly not. Although now human labor is being replaced by automatic robots in manufacturing, there are always things that require the delicate touch of a human hand like producing the handicraft products.

Audio Player

 • Manufacturing: Sản xuất
 • Delicate: Tinh xảo
 • Handicraft: Thủ công

Dịch nghĩa câu trả lời

Chắc chắn là không. Mặc dù giờ đây lao động con người đang bị thay thế bởi các con robot tự động trong sản xuất nhưng vẫn còn những thứ yêu cầu bàn tay tinh xảo của con người như sản xuất những sản phẩm thủ công.

Would you like to buy a robot?

Câu trả lời mẫu

Owning a domestic robot is my dream and I desire to make my dream come true. It should be smart, portable and also energy – saving because I wouldn’t want to waste too much energy for it. Especially, it would be better that it doesn’t cost me an arm and a leg, too.

Audio Player

Từ vựng hay

 • Energy – saving: Tiết kiệm năng lượng
 • Cost an arm and a leg: Tốn tiền

Dịch nghĩa câu trả lời

Sở hữu một con robot trong nhà là mơ ước của tôi và tôi khao khát làm cho mơ ước của mình trở thành hiện thực. Con robot này sẽ cần phải thông minh, di động và cũng phải tiết kiệm năng lượng vì tôi không muốn lãng phí quá nhiều năng lượng cho nó. Đặc biệt, nó còn cần phải rẻ nữa.

Như vậy, NGOC ANH IELTS đã gửi đến các bạn một số câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1 Topic Robots. Hy vọng các bạn đang luyện thi ielts sẽ luyện tập và sử dụng những từ cũng như mẫu câu mà chúng mình đưa ra nhé.

Chúng các bạn học tập thật tốt!

HOTLINE: 0934483811