Slide background
Slide background

TƯ LIỆU IELTS

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những cụm từ thay thế ” FOR EXAMPLE ” giúp bài viết của các bạn hay hơn … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những cụm từ diễn tả so sánh band 7.0 … Xem thêm

Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu ielts writing task 2  band 8.0 để các bạn tham khảo nhé! An American film actor once said, … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những ” BẪY ” trong ielts listening section 1 để các bạn tránh nhé! 1. Các bẫy … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn collocations với ” food ” để các bạn nâng … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn  bài tập dạng short answer questions trong ielts reading nhé! Thực hành: Phân tích 6) Gạch dưới: age/ … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Từ vựng trong Ielts là rất quan trọng. Nhưng có 1 kỹ năng không kém đó là kỹ năng làm bài. Vậy … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn đề ôn tập reading để các bạn cùng ôn tập nhé! You should spend about 20 minutes … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS bật mí với các bạn những tính từ “CHẤT ” đạt 7.5 Ielts Speaking để các bạn học nhé! Excessively: thừa mứa, nhiều … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách làm dạng matching trong listening để các bạn … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811