Slide background
Slide background

IELTS Writing

Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn 7 cấu trúc band 7.0 thay thế cho because of , due to, instead of để các bạn tham khảo … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ đồng nghĩa hữu ích trong essay nhé! Adjectives … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay cùng NGOC ANH IELTS  học từ vựng về miêu tả tiêu thụ và sản xuất trong task 1 nhé! Một … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách viết dạng biểu đồ dạng table trong ielts … Xem thêm

Trong bài học hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn đáp án đề thi ielts writing mới nhất nhé!               … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn. Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu essay chủ đề ” music ” để các bạn tham … Xem thêm

Argument Essay là một trong những dạng bài cơ bản của bài thi IELTS Writing . Dạng bài này đòi hỏi người viết cần đưa ra những lập trường, quan … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách làm dạng line graph trong writing task 1 để các bạn … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn bài viết mẫu band 8.0 ielts writing task 2 nhé! TOPIC: … Xem thêm

Trong bài học hôm nay NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu writing task 2 band 8.0 để các bạn tham khảo! Some people believe that media … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811