Slide background
Slide background

IELTS Writing

I.Argumentative essay: Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau To what extend do you agree or disagree? What is your opinion on this? Cách làm: Completely Agree/ … Xem thêm

  1.Describing trends: Sử dụng Nouns- Danh từ and Verbs-Động từ Trend- Xu hướng là sự thay đổi hay sự chuyển động theo một hướng nhất định. Những thay đổi … Xem thêm

High – scoring IELTS Writing Model Answers là một tài liệu luyện thi ielts writing tốt nhất hiện nay. High – scoring IELTS Writing Model Answers có các tính năng quan trọng sau đây: Chọn … Xem thêm

LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG CUỐN SÁCH WRITE RIGHT     1) Cuốn sách IELTS Write Right dành cho ai? Cuốn sách thích hợp với các bạn đã biết những … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811