Slide background
Slide background

IELTS Writing

1. SAMPLE 1 TOPIC:In many countries, government spent a large amount of money on improving internet access. Why is it happening and do you think it is the most appropriate … Xem thêm

Task 1 thường là một phần cứu cánh cho phần khoai hơn là Essay phía sau đó. Vậy làm thế nào để có thể có được bài Task 1 “ô … Xem thêm

Các bạn nhanh tay Download miễn phí bộ sách Cambridge IELTS 13 {PDF + Audio} MỚI NHẤT – bộ tài liệu IELTS không thể thiếu cho người học IELTS. Chắc hẳn … Xem thêm

1. SAMPLE 1 The chart and graph below give information about sales and share prices for Coca-Cola. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. You … Xem thêm

TOPIC:In many countries, people now wear Western clothes (suits, jeans) rather than traditional clothing. Why? Is this a positive or negative development? Band 8 Sample In many parts of the … Xem thêm

138 linking words hữu ích và thông dụng nhất để các bạn sử dụng đa dạng cho mọi bài essays. Có thể nói đây gần như là tất cả những … Xem thêm

Đây là dạng câu hỏi số 3 trong các dạng câu hỏi trong Writing task 2 và cũng được đánh giá là dạng câu hỏi dễ viết nhất. Nhưng đối … Xem thêm

Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn top 5 Bài mẫu writing Task 2 band 8.0 sẽ giúp các bạn đang luyện IELTS writing có thể tham khảo và … Xem thêm

  1. Không viết câu Overall rõ ràng Đây là phần quan trọng nhất của cả bài viết. Câu overview là cung cấp cho người đọc 2 hoặc 3 đặc … Xem thêm

Paraphrase là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn phải giữ … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811