Slide background
Slide background

IELTS Writing

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu dạng pie chart trong task 1 để các bạn tham … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn 4 cấu trúc độc đáo giúp bạn viết mở … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu essay band 8.0 để các bạn tham khảo nhé! Rising … Xem thêm

Viết một bài luận với những ý tưởng và các dẫn chứng để phân tích những quan điểm của một vấn đề nào đó là điều khó khăn với không … Xem thêm

Dạng bài process/diagram thường được xem là dạng bài khó nhất trong Writing task 1 của IELTS. Mặc dù nó không yêu cầu khả năng phân tích biểu đồ hay … Xem thêm

Đến hẹn lại lên, trong bài học này, NGOC ANH IELTS sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về cách viết thân bài (Body paragraph) trong bài thi IELTS Writing Task … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay cô sẽ chia sẻ với các bạn bài viết mẫu chủ đề ” Education ” essay để … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, cô chia sẻ với các bạn bài viết mẫu topic ” technology ” để các bạn tham khảo nhé! Đề bài: “Maintaining public libraries is a … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những cụm từ thay thế ” FOR EXAMPLE ” giúp bài viết của các bạn hay hơn … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những cụm từ diễn tả so sánh band 7.0 … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811