Slide background
Slide background

IELTS Speaking

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, cô sẽ chia sẻ với các bạn từ vựng topic ” Flowers ” Ielts Speaking part 1 … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn câu lời mẫu trong ielts speaking part 3 … Xem thêm

Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn những từ vựng về tính cách con người band 9.0 để các bạn cùng học nhé! 1. Exceptional : … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một topic cực kỳ hay cũng như thường xuyên có trong … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Môi trường là chủ đề vô cùng quen thuộc trong bài thi IELTS, đặc biệt là IELTS Speaking Part 3 . Trong bài … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS lại chia sẻ tiếp với các bạn những idioms hay dùng trong ielts speaking part 3 để các … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay cùng NGOC ANH IELTS học về Idioms hay IELTS speaking part 3 nhé! Hard Nut To Crack Definition: a problem that is … Xem thêm

Hôm nay cùng NGOC ANH IELTS học 20 cụm COLLOCATIONS trong ielts speaking part giúp các bạn tăng band điểm của mình lên nhé! technical problem: a problem involving the way … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn câu trả lời mẫu ielts speaking part 2 chủ đề WORK/ JOB để các bạn tham khảo … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Bài học hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ giới thiệu cho bạn một sô IDIOMS WEATHER để nâng cao band điểm trong các bài thi … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811