Slide background
Slide background

IELTS Speaking

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ vựng chủ đề ” CELEBRITIES ” PART 2 IELTS SPEAKING để các bạn tăng vốn từ … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách nhấn mạnh trong speaking mà không cần dùng … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những collocations đi với ” culture ” để các bạn học nhé! ndigenous culture : Văn hoá … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn idioms chủ đề ” shopping ” giúp mình có thể nâng band điểm trong bài ielts speaking … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ vựng về ngày TẾT SÂU BỌ để các bạn nâng vốn từ vựng của mình nhé! … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu Ielts Speaking band 9.0 để các bạn tham khảo nhé! Đề bài: Describe an interesting … Xem thêm

Town and City” là một trong những chủ đề phổ biến trong phần thi nói Part 2 của bài thi IELTS. Vậy hôm nay, hãy cùng NGOC ANH IELTS nghiên cứu về những từ … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ vựng chủ đề ” tội phạm ” để các bạn nâng cao vốn từ của mình … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những danh từ về chủ đề ” shopping ” để các bạn tăng vốn từ vựng của … Xem thêm

Rainy, sunny, windy … có lẽ là những từ đầu tiên người học tiếng Anh được tiếp xúc để nói về thời tiết. Tuy nhiên, mọi thứ tất nhiên là “không … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811