Slide background
Slide background

IELTS Speaking

Từ vựng là một yếu tố quan trọng trong tiêu chí chấm điểm của bài thi IELTS. Để đạt được những band điểm 7.0+, IELTS Learners cần phải sử dụng … Xem thêm

Hôm nay cùng NGOC ANH IELTS học từ vựng về chủ đề ” books and films” giúp các bạn nâng band điểm ielts speaking của mình lên nhé! No. VOCABULARY … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn IDIOMS  về chủ đề ” MEDIA ” trong ielts … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ vựng về chủ đề ” ADVERTISING AND MASS MEDIA ” giúp các ban nâng cao vốn từ … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ vựng chủ đề ” Trường học ” trong ielts speaking để các bạn tham khảo nhé! … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các ban cách kéo dài câu trả lời trong ielts speaking … Xem thêm

Trong bài học hôm nay. NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn chiến thuật để các bạn ăn điểm trong bài thi ielts speaking part 2 để các bạn … Xem thêm

Một trong những tiêu chí chấm điểm của ielts speaking  đó chính là phản xạ. Nhưng làm thế nào để phản xạ nhanh được? Trong bài học hôm nay, NGOC … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ vựng chủ đề ” Accommodation ” trong IELTS SPEAKING để các bạn nâng cao vốn từ … Xem thêm

Idioms ( thành ngữ) yếu tố không thể thiếu trong bài thi IELTS SPEAKING  giúp bạn đạt 9.0 IELTS chính vì vậy ở bài viết này các bạn sẽ tiếp … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811