Slide background
Slide background

CÁCH VIẾT INTRODUCTION DẠNG OPINION WRITING TASK 2

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách viết phần introduction essay 1 chách hiệu quả nhé!

Phần Introduction trong IELTS Writing task 2 sẽ cần 2 câu:

1.     Giới thiệu topic của bài (viết bằng cách paraphrase lại câu đề bài)

2.     Trả lời câu hỏi đề bài một cách chung chung (Có 5 dạng chính khi thi ielts task 2: Opinion, Discuss, Discuss + opinion, Problems + Solutions, 2-part question. Với mỗi dạng ta có 1 template trả lời cho phần này riêng).

Lời khuyên khi viết Introduction của task 2:

1.     Viết nhanh, ngắn gọn. Lưu ý là phần thân bài mới quan trọng và cần dành thời gian nhiều, không phải Introduction.

2.     Không để dành bất cứ quan điểm nào vào phần kết luận. Nếu đề bài hỏi quan điểm bản thân -> viết ngay ở phần introduction

Vd: Quan điểm “hoàn toàn”

Ex1: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole.
Do you agree or disagree?

-> INTRODUCTION:

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

Ex 2: Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

It is sometimes argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

Quan điểm “một phần”

When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

-> INTRODUCTION:

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811