Slide background
Slide background

CÁCH VIẾT “INTRODUCTION” DẠNG CAUSE-SOLUTION

Trong bài học hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách viết introduction dạng cause -solution trong essay nhé!

Cách viết Introduction dạng Cause – Solution

Ở phần Introduction, bạn phải nêu ra được vấn đề mà đề bài đưa ra và trả lời được những câu hỏi có trong đề bài.

Introduction mẫu của ví dụ 1:

Although riding a bicycle is clearly a better way to protect the environment than using other types of vehicles, not many people around the world prefer this means of transport. There are several causes of this unpopularity, and some solutions could be proposed to promote the usage of bicycles.

Trong phần ví dụ này, người viết đã trình bày thành 2 câu ngắn gọn:

  • Câu 1: Khái quát lại vấn đề mà đề bài đã đề cập đến: mặc dù đi xe đạp là một cách tốt để bảo vệ môi trường hơn là sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhưng nó không được sử dụng phổ biến.
  • Câu 2: Người viết sử dụng nêu ra quan điểm chung về mỗi câu hỏi bằng việc sử dụng câu ghép, mỗi vế câu trả lời cho một câu hỏi ở phần đề bài.

Một chú ý trong phần bài viết này là bạn không được chép y nguyên câu chủ đề ở phần đề bài vào bài viết của mình vì:

  • Bạn sẽ không được tính word count với việc chép lại câu hỏi
  • Thể hiện kĩ năng viết còn hạn chế của bạn.

Vì vậy, phương pháp tốt nhất để giành được điểm tối đa trong bài viết này là nên paraphrase lại chủ đề mà đề bài đã ra. Có nhiều phương pháp khác nhau để paraphrase như:

  • Sử dụng từ đồng nghĩa (Synonyms)
  • Thay đổi cấu trúc ngữ pháp của câu (Grammar)
  • Thay đổi về loại từ vựng trong câu (Vocabulary)
  • Thay đổi trật tự của các từ, cụm từ hoặc cá vế câu (Word Order)

Thông thường, bạn có thể trình bày Introduction với dung lượng khoảng 2-3 câu.

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

HOTLINE: 0934483811