Slide background
Slide background

CÁCH VIÊT DẠNG TWO- PART QUESTION TRONG ESSAY

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay , NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách viết Two – part question trong writing task 2 nhé!

1. Làm rõ quan điểm

Đối với task này bạn cần thảo luận hai câu hỏi.

  • Câu đầu tiên, bạn được giao một tình huống và giải thích tại sao.
  • Câu thứ hai yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cụ thể: đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đề bài đặt ra. Điều này rất quan trọng cho phần tính điểm Task Response. Nếu bạn không chọn một quan điểm và support quan điểm đó một cách rõ ràng, bạn sẽ mất điểm.

có thể chọn 1 trong 2 phương án sau đây:

  • Agree: Nếu bạn đồng ý rằng việc chính phủ chi nhiều tiền hơn cho phương tiện công cộng là một sự phát triển tích cực, bạn cần giải thích tại sao bạn nghĩ đó là điều tốt.
  • Disagree: Nếu bạn cho rằng việc chính phủ chi tiền nhiều hơn cho phương tiện công cộng là tiêu cực, bạn cần giải thích tại sao bạn nghĩ đó là điều không tốt.

2. Cấu trúc viết bài Two – Part Question

Bạn nên chia bài viết thành 4 đoạn văn: Intro, 2 body paragraph và Conclusion. Trong đó:

  • Opinion được ra ngay phần Intro và nhắc lại ở phần Conclusion
  • Mỗi body paragraph thảo luận một ý chính (main idea)

   CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

HOTLINE: 0934483811