Slide background
Slide background

CÁCH SỬ DỤNG LINH HOẠT TỪ VỰNG WRITING TASK 1

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong writing và speaking việc sử dụng đa dạng từ vựng rất quan trọng. Trong bài thi của mình chúng ta không nên lặp lại mẫu câu và từ vựng một cách nhiều lần. Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách sủ dụng những từ vựng đó một cách linh hoạt để tránh bị lặp lại những mẫu câu và từ vựng nhiều lần nhé!

  1. Bạn nên sử dụng những từ vựng dưới đây để mô tả phân số :

A large number of people

over a quarter of people

a small minority

A significant number of people

less than a fifth

This table presents some examples of how you can change percentages to fractions orratios:

Percentage Fraction

80%    four-fifths

75%    three-quarters

70%    seven in ten

65%    two-thirds

60%    three-fifths

55%    more than half

50%    half

45%    more than two fifths

40%    two-fifths

35%    more than a third

30%    less than a third

25%    a quarter

20%    a fifth

15%    less than a fifth

10%    one in ten

5%      one in twenty

2. Nếu số phần trăm không có con số chính xác như các ví dụ trên, bạn có thể sử dụng những cách sau để mô tả mà vẫn đảm bảo độ chính xác với biểu đồ gốc:

77%    just over three quarters

7%    approximately three quarters

49%    just under a half

49%    nearly a half

32%    almost a third

Percentage proportion / number / amount / majority /minority

75%-85%      a very large majority

65%-75%      a significant proportion

10%-15%      a minority

5%      a very small number

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có được điểm số Ielts như mình mong đợi nhé! GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811