Slide background
Slide background

CÁCH PARAPHRASE IELTS WRITING

Trong bài học hôm nay, hãy cùng NGOC ANH IELTS rèn luyện cách paraphrase trong writing để tăng band điểm nhé!

1. Dùng từ đồng nghĩa

Một trong những cách để viết lại câu là các bạn có thể dùng từ đồng nghĩa – ‘synonyms’. Sử dụng có từ khác nhau những vẫn giữ nguyên nghĩa của câu sẽ chứng minh được bạn có một vốn từ đa dạng và phong phủ, đủ để đạt band 6.

Ví dụ:

– The reasons for increasing levels of pollution are the development of industry and air travel.

➜ The cause of rising levels of pollution are the growth and expansion of industry as well as the number of people travelling by air.

2. Thay đổi trật tự từ

Thay đổi trật tự từ cũng là một cách để chúng ta paraphrasing. Khi thay đổi trật tự từ trong câu cũng có nghĩa là chúng ta đã thay đổi cấu trúc câu.

Ví dụ:

  •  As languages such as Spanish, Chinese and English become more widely used, there is a fear that that many minority languages may die out.

Nếu như trong câu có nhiều hơn một mệnh đề, chúng ta sẽ thay đổi trật tự mệnh đề của câu:

➜ There is a fear that many minority languages may die out, as languages such as Spanish, Chinese and English become more widely used.

3. Thay đổi dạng của từ

Một từ có thể đưa ra thành rất nhiều dạng bao gồm động từ, danh từ, tính từ và trạng từ. Thay đổi dạng của từ sẽ giúp chúng ta paraphrasing một cách hiệu quả. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải cân nhắc các yếu tố khác trong câu bao để câu được đúng về cả mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa

Ví dụ:

  • Longer life spans and improvements in the health of older people suggest that people over the age of sixty-five can continue to live full and active lives.

➜ Longer life spans and improvements in the health of older people are suggesting that people over the age of sixty-five can continue living full and active lives.

4. Thay đổi từ câu chủ động thành bị động

Câu bị động hay được sử dụng trong văn bản mang tính trang trọng và học thuật và vì vậy ta có thể sử dụng triệt để cấu trúc câu này trong bài thi IELTS Writing.

Ví dụ 1: The property developers invested $20 million in the development of the shopping centre.

➜ $20 million was invested in the development of shopping centres.

Hy vọng với những chia sẻ của NGOC ANH IELTS giúp các bạn ôn tập hiệu quả hơn!

HOTLINE: 0934483811