Slide background
Slide background

CÁCH NHẤN MẠNH TRONG IELTS SPEAKING

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách nhấn mạnh trong speaking mà không cần dùng từ vựng quá khó để nói nhé!

1. Nhấn mạnh của Too
Too hot là quá nóng. Trong tiếng Anh vẫn có thể nhất mạnh của quá quá nóng. Đó chính là Way Too Hot. (way + too + adj).
2. Nhấn mạnh của New
Brand + new. Vd: brand new day
3. every + N
Every + single + N. Ví dụ: every single day
I study for the IELTS every single day ?
Học nhiều mới được độ 6.5+ nha ?

4. At all
Thường dùng trong câu phủ định, câu hỏi:
I don’t like her. -> I don’t like her at all. (tôi ko thích cô ta chút nào cả).
Do you like her? -? Do you like her at all? (có thích cô ấy chút nào ko?

5. Nhấn mạnh của the first
The Very First.
I had an exam on the very first day of class -> I had an exam on the very first day of class (nhấn mạnh ngay ngày đầu đi hoc đã bị kiểm tra)

6. Nhấn mạnh của at the least (ít nhất thì, chí ít thì)
If you couldn’t call me, at the VERY least, you should have sent me a message.

7. Nhấn mạnh với In the world (thể hiện ngạc nhiên/ tức giận)
Rất dễ dùng, để cụm này cuối câu là xong. Hoặc nếu là câu hỏi thì: What in the world, How in the world… (thay vì nói what the hell, who the hell, how the hell thì dùng in the world cho lịch sự hơn xíu)

Vd: We spent a night at the dirtiest hotel in the world
How in the world am I supposed to read that book in a day?
What in the world are you doing in that cupboard?

8. nothing/nowhere on earth
Nothing on earth could get me to speak to her.
(ko đời nào tôi chịu nói chuyện với cô ta)

9. what/why/how/where on earth (thể hiện ngạc nhiên/ tức giận)
What on earth do you mean?
Why on earth would I want to work for you?

10. purely and simply because
Đơn giản chỉ vì duy nhất 1 lý do.
They decided to close the museum purely and simply because it cost too much to run.

11. Indeed để cuối câu, thường là câu ngắn để nhấn mạnh.
Vd: I miss you, indeed. (Nhớ em lắm, thật đấy ? kkk )

12. Nhấn mạnh của so sánh hơn
Vd: I am taller than you => I am MUCH taller than you

NGUỒN : CÔ ĐỊNH NGỌC BÍCH

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811