Slide background
Slide background

CÁCH LÀM SECTION 2 IELTS LISTENING

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách làm dạng section 2 trong Ielts Listening nhé!

1. Các dạng bài

– Xác định vị trí trên bản đồ

– Điền từ để hoàn thành quy trình

– Điền từ vào bảng

– Điền từ hoàn thành câu

2. Cách thức làm bài

B1: Đọc đề bài để xem số từ cần điền (phần luôn được viết in hoa trong đề bài – NO MORE THAN … WORD(S))

B2: Đọc và gạch chân keywords

  • Dạng bản đồ: dạng bản đồ có ít từ nên dễ theo dõi. Các bạn nên chú ý

+ Vị trí bắt đầu/ vị trí đang đứng

+ Các con đường, tòa nhà đã có tên sẵn trong bài

  • Dạng điền từ: Các bạn nên chú ý tới các động từ, danh từ như một thông tin quan trọng trong bài. Lưu ý rằng keywords không nên gạch quá 3 từ.

B3. Xác định dạng từ cần điền

  • Dựa vào từ liền trước và liền sau để đoán dạng từ (danh, động, tính, trạng từ)
  • Đối với danh từ, các bạn cần chú ý xem có nên thêm s/es không, dựa vào mạo từ a/an/the để xác định số ít/ số nhiều

B4. Tập hợp synonyms

Các bạn nên tìm các synonyms của các từ trong bài trước khi nghe.

 GOOD LUCK!

 

HOTLINE: 0934483811