Slide background
Slide background

CÁCH LÀM DẠNG PICK FROM A LIST IELTS LISTENING

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách làm dạng Pick from a list trong ielts listening để các bạn tham khảo nhé!

Bước 1: Đọc kỹ đề bài

Như bao dạng bài khác, khi bắt đầu, bạn nên tìm hiểu về yêu cầu của câu hỏi, đặc biệt những quy định về số lượng đáp án cần tìm. Và thường số lượng đáp án cần tìm sẽ được viết dưới dạng in hoa như: Which TWO reasons…?

Bước 2: Đọc, hiểu đáp án

  • Nếu đáp án là cả một câu, bạn cần gạch chân dưới những keywords tạo nên sự khác biệt của đáp án đó với các đáp án khác và việc gạch chân này cũng sẽ giúp bạn ghi nhớ chúng dễ dàng hơn. Các bạn cần lưu ý, những keywords sẽ là các danh từ, tính từ hay động từ quan trọng.
  • Nếu đáp án là các từ hoặc cụm từ, không còn cách nào khác là bạn phải điểm qua chúng để ghi nhớ.

Bước 3: Dự đoán cách các đáp án sẽ được đưa ra

Một điều hơi buồn cho chúng ta – những con người hết mình vì sự nghiệp ôn thi IELTS đó là không phải lúc nào đáp án hay các từ có trong đáp án cũng được nhắc lại trong audio đâu nhé. Nhiều khi, người nói sẽ dùng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa hay dùng cách nói khác đảo trật tự câu trả lời nên các bạn cần đặc biệt chú ý và tập trung khi nghe.

Cách xử lý vấn đề trên đó là bạn nên tập với việc dự đoán cách các đáp án được đưa ra thay vì việc bắt keywords bạn đã gạch chân trong đáp án.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ trong đó đáp án là các cụm từ:

ví dụ dạng bài pick from a list trong ielts listening

Ví dụ dạng bài Pick From a List trong IELTS Listening

Dưới đây là bài transcripts đã được gạch chân những từ mà các bạn cần lưu ý.

Presenter: ‘And thanks for all the emails asking about my holiday.’

Đáp án đúng : A, E, F. Đây là những phần của đoạn nghe có đáp án đúng:

Presenter: ‘The food was absolutely delicious and the locals we spoke with were really friendly.’

Presenter: ‘And the kids loved it, so everyone was happy.’

Những từ đã được thay đổi hay paraphrase bạn cần lưu ý này: people = locals / children = kids / enjoyed = absolutely delicious, really friendly, loved it, happy.

Đội quân gây nhiễu: Dưới đây là các đoạn thông tin gây rối cho bạn, được đề cập đến trong bài nhưng không phải đáp án chính xác

Presenter: ‘I had a long, rather boring flight home late last night but I must say I had a wonderful time.’ (D)

Presenter: ‘Shame about the weather, which was an absolute washout, but you can’t have everything I suppose.’ (B)

Từ đã được paraphrase: journey = flight. Ngoài ra, các bạn cũng nên chú ý các từ trái nghĩa: ‘enjoyed’: long, rather boring, absolute washout.

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811