Slide background
Slide background

VÍ DỤ CỤ THỂ CHO DẠNG MULTIPLE CHOICE TRONG READING IELTS

CÁCH LÀM DẠNG MULTIPLE CHOICE trong reading ielts

Cũng giống như những dạng bài khác, dạng Multiple Choice cũng chủ yếu dựa vào việc paraphrase các từ khóa trong passage thành các từ khóa trong câu hỏi.

Các bước trả lời câu hỏi dạng này:

Bước 1. Đọc câu hỏi (chưa đọc các đáp án), xác định các từ khóa quan trọng trong câu hỏi.(có thể là từ có sẵn trong bài đọc hoặc những từ đồng nghĩa

Bước 2. Lật lên passage, tìm các từ khóa liên quan đến câu hỏi  để xác định vị trí thông tin.

Bước 3. Sau khi xác định được vị trí thông tin, đọc kỹ đoạn đó (thường là chỉ 1-2 câu trong passage) và so đoạn đó với các đáp án của câu hỏi.

Bước 4. Đáp án nào trùng với đoạn chứa thông tin  (chứa nhiều từ khóa giống với trong passage nhất – cũng gồm từ khóa loại 1 và loại 2) là đáp án đúng.

Để các bạn dễ hình dung, mình sẽ minh họa bằng ví dụ sau:

Ví dụ: Ta có một đoạn văn

Passage:

Educating Psyche by Bernie Neville is a book which looks at radical new approaches to learning, describing the effects of emotion, imagination and the unconscious on learning. One theory discussed in the book is that proposed by George Lozanov, which focuses on the power of suggestion.

Question:

The book Educating Psyche is mainly concerned with

  1. the power of suggestion in learning.
  2. a particular technique for learning based on emotions.
  3. the effects of emotion on the imagination and the unconscious.
  4. ways of learning which are not traditional.

Trước hết chúng ta nhìn vào câu hỏi. Câu hỏi này có 2 từ khóa là “Educating Psyche” và “is mainly concerned with”.

Nhìn ngược lên passage, chúng ta thấy 2 từ khóa: “Educating Psyche” và “looks at”. Như vậy đây chính là vị trí của thông tin cho câu hỏi này. Thông tin chúng ta cần tìm sẽ chỉ nằm trong 1 hoặc 2 câu trên.

Khi so sánh passage với 4 đáp án, ta thấy chỉ có đáp án D là có nhiều từ khóa trùng với passage nhất:

“ways of learning” = “approaches to learning”

“not traditional” = “new”

Như vậy D là đáp án đúng.

Lưu ý: Có thể những đáp án khác cũng có từ khóa trùng với passage, nhưng là do đề bài đánh lừa thí sinh:

Đáp án A có “the power of suggestion”, giống hệt như trong passage, nhưng trong passage không nói gì đến “in learning” cả.

Đáp án C có “the effects of emotion”, cũng giống hệt trong passage, nhưng trong passage không nói đến “on the imagination and the unconscious”.

Ngoài ra, thường thì đáp án không bao giờ lặp lại giống hệt trong passage như thế mà người ta sẽ paraphrase đi, nên những đáp án lặp lại giống hệt passage thì nên đề phòng, đó rất có thể là bẫy của người ra đề.

HOTLINE: 0934483811