Slide background
Slide background

CÁCH LÀM DẠNG ” LINE GRAPH ” IELTS WRITING TASK 1

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách làm dạng line graph trong writing task 1 để các bạn tham khảo nhé!

Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

 • MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
 • TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).
 • THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
 • THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

Đề bài

The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

cách viết ielts writing task 1 line graph

MỞ BÀI

Dùng từ đồng nghĩa để paraphrase lại mở bài:

Kết hợp với các từ đồng nghĩa cần có dưới đây:

 • The graph → The line graph
 • below → bỏ
 • shows → compares
 • UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK
 • between 1990 and 2007 → over a period of 17 years 

THÂN BÀI

Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

♦♦♦ Chia theo thời gian:

 • Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)
 • Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

Hoặc:

 • Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999
 • Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

♦♦♦ Chia theo đường:

 • Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication
 • Body 2: Hai đường còn lại

Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

 • electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes
 • transport and communication: 0.7 million tonnes
 • domestic: 0.6 million tonne
 • other industries: ≈ 2 million tonnes

Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

 • electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes
 • domestic + other industries: fell gradually
 • transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

 CHÚC CÁC BAN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811