Slide background
Slide background

CÁCH LÀM DẠNG LABELING A GIAGRAM IELTS READING

NGOC ANH IELTS  chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách làm dạng bài Labeling a Diagram  trong ielts reading nhé!

Tìm hiểu về dạng bài Gap Fill Summary

Gap Fill hiểu đơn giản là dạng câu hỏi điền vào chỗ trống, các câu chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống. Bạn có thể bắt gặp dạng câu hỏi này với những kiểu đơn giản như:

1. I have always …………….. play games well.

A. could

B. been able to

C. able to

Hay  …………….do you want a holiday?

2. Thực hành luyện tập dạng Labeling a Diagram:

 

Hướng dẫn:

Đọc hình và gạch dưới 1 số key:

23: cần 1 danh từ, gạch chân tower/ seaweed  from the blade+ cần 1 mục đích cho việc raise the tower → Đoạn D 2 dòng cuối: lifted out of water= raised→  maintenance

24: cần 1 tính từ mô tả cho từ blades, gạch chân sealife/ not in danger/ blades → Đoạn D dòng 4: sealife= fish and other creatures/ not in danger= unlikely to be at risk→ slow-turning

25: cần 1 danh từ, gạch chân air bubbles/ behind blades + cần 1 cái gì đằng sau blades  gây ra air bubbles (result from) → đoạn F dòng 1, từ cause= result in >< result from → low pressure

26: cần 1 cái tên. Gạch chân known as → đoạn F dòng 1,  one technical difficulty is cativation where low pressure behind turning blade causes air bubbles → cavitation.

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

HOTLINE: 0934483811