Slide background
Slide background

CÁCH ĐƯA RA VÍ DỤ TRONG WRITING TASK 2

Trong IELTS WRITING TASK 2 chúng ta đưa ra được ví dụ vào bài viết, thì sẽ được đánh giá cực cao, bởi chúng ta đi sâu và phân tích đánh giá vấn đề được đưa ra. Vậy trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS bật mí với các bạn cách đưa ra ví dụ để ăn điểm trong bài viết của mình nhé!

Cách 1: Such as/ namely

Chúng ta đi vào một chủ điềm đồ ăn và sức khoẻ nhé!

“ Consuming an excessive amount fast food can trigger serious healty issuses like obesity or heart diseases”

Lưu ý: “Like” sẽ dùng cho văn nói thay vào đó các bạn sẽ dùng bằng “such as” và “namely” + N để đưa ra một ví dụ

Cách 2. …Among which…

Cách này sẽ khó hơn sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ giúp các bạn ăn điểm rất nhiều trong IELTS writing task 2.

Consuming an excessive amount of fast food can trigger serious healty issuses among which obesity and heart diseases are tybical examples.

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811