Slide background
Slide background

CÁC DẠNG ĐỀ WRITING TASK 2

IELTS Writing Task 2 chắc hẳn là phần khiến các sĩ tử luyện thi IELTS dành nhiều thời gian và công sức để luyện tập nhưng cũng là kỹ năng khiến nhiều bạn trở nên ngán ngẩm. Nhiều bạn thì hoàn toàn mất định hướng khi học kỹ năng này, có bạn không biết nên bắt đầu học từ đâu và học như thế nào. Hầu hết các sĩ tử luyện thi IELTS cảm thấy thật là quá khó khăn để tự học kỹ năng này. Hãy bắt đầu với bước đầu tiên đó là xác định các dạng thường gặp của IELTS Writing Task 2.

Dạng 1: Agree or Disagree Essay

Argumentative Essay còn có cái tên khác là dạng Opinion Essay. Dạng câu hỏi đưa ra một ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong IELTS. Dạng này thường có các từ hỏi như sau:

 • What is your opinion?
 • Do you agree or disagree?
 • To what extent do you agree or disagree?

Dạng này yêu cầu người viết phải đứng về một phía của vấn đề và thuyết phục người đọc tại sao mình là đứng về phía đó. Bằng cách nào? Bằng cách đưa ra dẫn chứng, giải thích và ví dụ để người đọc hiểu được lý do. Bạn có thể tùy chọn lập trường của mình, miễn là có đủ lý lẽ, dẫn chứng để thuyết phục người chấm. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. Tuy nhiên, bạn nên chọn lập trường nào bạn có thể bảo vệ tốt hơn (dù bạn thích nó hay không), chứ không dựa vào sở thích của bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đủ dài và đủ sâu.
Ví dụ : Computers are being used more and more in education and so there will soon be no role for the teacher in education. To what extent do you agree or disagree?

Bạn có 3 cách trả lời

a) Cách 1
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Như vậy bài viết của bạn cần thể hiện các dẫn chứng chứng minh rằng việc sử dụng máy vi tính trong ngành giáo dục ngày càng nhiều sẽ hỗ trợ cho việc giảng dạy rất nhiều, do đó vai trò của giáo viên ngày càng giảm đi và đến một ngày nào đó không cần giáo viên học sinh vẫn đi học được.

b) Cách 2
Hoàn toàn không đồng ý với ý kiến trên. Trong trường hợp này bạn lại cần chứng minh điều ngược lại với ý kiến trên, ví dụ như máy vi tính cũng chỉ là những thiết bị điện tử, vô tri, vô giác không thể quan tâm, dạy bảo học sinh tận tình như là giáo viên thực sự.

c) Cách 3
Nửa đồng ý nửa không đồng ý. Bài essay của bạn sẽ kết hợp lý do để chứng minh rằng nhận định này vừa có mặt đúng, vừa có mặt sai.

Dù trả lời bằng cách nào thì bài viết của bạn cũng nên có cấu trúc như sau:

Structure:
Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)
 • Sentence 3- Outline Sentence (This essay will discuss….)

Main Body Paragraph 1

 • Sentence 1- Topic Sentence
 • Sentence 2- Explain Topic Sentence
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Concession

Main Body Paragraph 2

 • Sentence 1- Topic Sentence
 • Sentence 2- Explain Topic Sentence
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Concession

Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- Recommendation or Prediction

Sample Answer

It is argued that IT is playing an ever increasing role in schools and universities and one day teachers will be obsolete. It is disagreed that technology will one day replace educators. This essay will discuss, firstly the limitations of technology in education and secondly, the essential role teachers play in maintaining discipline in the classroom, followed by a reasoned conclusion.

Technology may be able to help students with some things but it has many limitations. I.T. can not educate people as effectively as real human beings because computers can not detect things such as context, emotions and how an individual learns. A prime example is language learning, in which teachers need to explain not only individual words but how these words work in different situations. However, there may come a time in the very distant future when computers are able to carry out these tasks.

Computers are also unable to ensure good classroom management. A computer may be able to provide a student with lots of information, but it will not be able to motivate or discipline students when they display unacceptable behaviour. For instance, unruly students could simply switch the device off and do nothing for the rest of the class. Nevertheless, this may not be a problem for highly motivated adult students.

In conclusion, it is not likely that electronic devices will replace teachers in the future because of current limitations in technology and the requirement for teachers to maintain good behaviour in the the classroom. It is predicted that computers will play an ever increasing role in the classroom but will never fully replace humans.

Dạng 2: Discursion Essay

Đề bài sẽ đưa ra hai quan điểm trái chiều nhau và đòi hỏi bạn bàn luận về cả hai vấn đề và đưa ra quan điểm của bản thân. Câu hỏi thường xuất hiện như: “Discuss both these views and give your opinion.” Bạn phải thảo luận về từng quan điểm một, mỗi đoạn thân bài dành cho một quan điểm. Bạn có thể nêu ra ý kiến hay lập trường của mình cho từng quan điểm ngay sau khi thảo luận trong phần thân bài.

Dạng bài này có 2 cách đưa ra đầu bài: Đưa ra 1 ý kiến và yêu cầu thảo luận 2 mặt của ý kiến đó hoặc đưa ra 2 ý kiến và yêu cầu thảo luận 2 ý kiến đó. Dạng bài Discussion Essay cũng có thể hỏi về ý kiến cá nhân: Bạn đồng ý với ý kiến nào hơn? Bạn đồng ý với quan điểm nào hơn?

Ví dụ: Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

Đối với đề máy vi tính ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong ngành giáo dục, bạn sẽ nhận thấy rõ quan điểm  số 1 là “Some people think that this is a positive trend” và quan điểm số 2 là “others argue that it is leading to negative consequences.” Trong bài essay, bạn cần đưa ra lý do tại sao mọi người lại có suy nghĩ thứ nhất, tại sao mọi người là nghĩ theo cách số 2 và thể hiện ý kiến cá nhân (give your opinion) xem bạn đồng ý với ý kiến nào. Nếu đề bài không hỏi ý kiến cá nhân, bạn tuyệt đối không nhắc đến ý kiến cá nhân trong vài viết.

Structure:
Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question and/or state both view points.
 • Sentence 2- Thesis Statement
 • Sentence 3- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

 • Sentence 1- State first viewpoint
 • Sentence 2- Discuss first viewpoint
 • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
 • Sentence 4- Example to support your view

Main Body Paragraph 2

 • Sentence 1- State second viewpoint
 • Sentence 2- Discuss second viewpoint
 • Sentence 3- Reason why you agree or disagree with viewpoint
 • Sentence 4- Example to support your view

Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- State which one is better or more important

Sample Answer

There is an ever increasing use of technology, such as tablets and laptops, in the classroom. It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications. It is agreed that an increase in technology is beneficial to students and teachers. This essay will discuss both points of view before coming to a reasoned conclusion.

It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason. For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.

While the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap in to limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomena and not allow it to curb face to face interaction. However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

Dạng 3: Advantages and Disadvantages Essay

Dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục, một đoạn thân bài cho advantages và đoạn thân bài còn lại cho disadvantages. Câu hỏi thường được đưa ra rất rõ ràng: What are the advantages and disadvantages of …? Discuss the advantages and disadvantages, Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

EX: Computers are being used more and more in education. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Structure:
Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

 • Sentence 1- State One Advantage
 • Sentence 2- Expand/Explain Advantage
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Result

Main Body Paragraph 2

 • Sentence 1- State One Disadvantage
 • Sentence 2- Expand/Explain Advantage
 • Sentence 3- Example
 • Sentence 4- Result

Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- Opinion

Dạng 4: Causes and Effects/Causes and Solutions

Dạng này yêu cầu người viết về nguyên nhân và tác động/nguyên nhân và hướng giải quyết/vấn đề và hướng giải quyết. Theo đề bài thì bố cục đã rất rõ ràng, mỗi đoạn cho một ý lớn. Tuy nhiên cũng có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions chỉ nên viết trong một đoạn.

EX: Students are becoming more and more reliant on computers. What are some of the problems associated with reliance on computers, and what are some of the possible solutions?

Structure:
Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Outline Sentence

Main Body Paragraph 1

 • Sentence 1- State Problem
 • Sentence 2- Explain problem
 • Sentence 3- Result
 • Sentence 4- Example

Main Body Paragraph 2

 • Sentence 1- State Solution
 • Sentence 2- Explain Solution
 • Sentence 3- Example

Conclusion

 • Sentence 1- Summary
 • Sentence 2- Recommendation or Prediction

Dạng 5: Two-Part Question Essay

Với dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi. Thông thường sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi.

EX: As most people spend a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual wellbeing. What factors contribute to job satisfaction? How realistic is the expectation of job satisfaction for all workers?

Structure:
Introduction

 • Sentence 1- Paraphrase Question
 • Sentence 2- Outline Sentence (mention both questions)

Main Body Paragraph 1

 • Sentence 1- Answer first question directly
 • Sentence 2- Explain why
 • Sentence 3- Further explain
 • Sentence 4- Example

Main Body Paragraph 2

 • Sentence 1- Answer second question directly
 • Sentence 2- Explain why
 • Sentence 3- Further explain
 • Sentence 4- Example

Conclusion

 • Sentence 1- Summary

  CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

HOTLINE: 0934483811