4.Loại biểu đồ: Process

5.Bản đồ

1 map

Loại đề này ít ra hơn, và mỗi đề có một đăc trưng riêng, mình chưa thể tìm được công thức tổng quát cho loại này.

 2 maps

Đây là loại thường gặp hơn, yêu cầu miêu tả sự so sánh diễn ra ở cùng một địa phương trong 2 thời điểm khác nhau.

Có thể sử dụng kết hợp ngôn ngữ so sánh (nhiều nhà hơn, ít cây hơn), kết hợp ngôn ngữ tăng giảm (lượng cây giảm đi, lượng nhà tăng lên) kết hợp ngôn ngữ bị động (cây bị chặt, nhà được xây)

6.      Bảng biểu

 

Loại biểu đồ: 

Table

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi giúp các bạn nắm bắt được các dạng bài để ôn tập tốt hơn nhé! Chúc các bạn thành công!