Slide background
Slide background

CÁC CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG IELTS LISTENING

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong tiếng anh có những cặp từ gần giống nhau khiến các bạn nhầm lẫn và bị sai dẫn đến mất điểm đáng tiếc trong phần thi Ielts. Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn nhưng cặp từ dễ nhầm lẫn trong bài thi Listening nhé!

Cặp từ dễ nhầm lẫn

Till ≠ Until (không phải *untill)

Lose (v) ≠ Loose (adj)

Affect (v) ≠ Effect (n)

Forth (adv) (forward) ≠ Fourth (4th) (adv)

Fourth ≠ Forty (không phải *fourty)

High but Height (không phải *hight)

Great but Grateful (không phải *greatful)

Precede (go before) ≠ Proceed (go ahead)

Principle (truth) ≠ Principal (main)

Site (a place) ≠ Sight (something to see)

Sightseeing not Site-seeing

Copywriter (one writes advertisement) ≠ Copyright (intellectual property)

Từ chính tả khó

Amateur (n): người nghiệp dư, không chuyên

Entrepreneur (n): người khởi nghiệp, nhà kinh doanh

Hierarchy (n): hệ thống cấp bật, thứ bật, đẳng cấp, trật tự (trong tôn giáo, chính quyền, các tổ chức…)

Liaison (n): sự liên lạc, liên kết

Medieval (adj): thời Trung cổ

Miscellaneous (adj): pha tạp, hỗn hợp

Queue (+up) (v): xếp hàng nối đuôi nhau

Questionnaire (n): bảng câu hỏi

Rhythm (n): nhịp điệu (trong bản nhạc, lời nói…)

Vacuum (n): chân không

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811