Slide background
Slide background

CÁC BƯỚC LÀM BÀI IELTS READING TỐT!

Một trong những cách làm bài IELTS Reading rất hiệu quả mình xin được chia sẻ ở dưới đây!

Trước hết các bạn cần hiểu về cách phân tích keywords. Keywords trong câu hỏi gồm có 2 loại:

Loại 1: keywords không biến đổi / paraphrase được: tên riêng, số, năm, thuật ngữ khoa học.

Loại 2: keywords có thể paraphrase được bằng cách dùng từ đồng nghĩa, thay đổi dạng của t

Ví dụ: Phân tích từ khóa

The Navajo language will die out because it curently has too few speakers.

  • Từ khóa loại 1: Navajo
  • Từ khóa loại 2: die out, too few speakers

Trình tự làm bài Reading của mình như sau:

Bước 1. Đọc câu hỏi trước. Phân tích câu hỏi, gạch chân và phân loại các keywords loại 1, loại 2 của câu hỏi.

Bước 2. Quay lại passage, dựa vào các keywords từ câu hỏi để tìm, xác định vị trí của thông tin câu trả lời trong passage.

+ Tìm các keywords loại 1 trước vì những từ này trong passage giống hệt trong câu hỏi, rất dễ tìm. Ví dụ “Manchester” thì trong passage vẫn là “Manchester”.

+ Khi đã tìm ra vị trí keywords loại 1 rồi, lại tìm tiếp các keywords loại 2 ở xung quanh chỗ đó. Lưu ý: các keywords loại 2 này đã được paraphrase ở trong passage. Ví dụ “to enhance” thì trong passage có thể là “improvement”.

+ Cứ chỗ nào trong passage có khoảng 2-3 cái keywords trở lên giống với của câu hỏi thì đó chính là chỗ chứa thông tin câu trả lời.

Bước 3. Đọc kỹ chỗ chứa thông tin để trả lời câu hỏi.

HOTLINE: 0934483811