Slide background
Slide background

BÍ QUYẾT GIÚP SPEAKING IELTS NHƯ NATIVE SPEAKERS

NGOC ANH IELTS CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN !!!!

Để nói được tiếng anh trôi chảy như người bản ngữ thì cần phải một quá trình luyện tập lâu dài và bền bỉ. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải có những ” BÍ QUYẾT ” để có thể bứt phá nhanh hơn. Vậy hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ bí quyết giúp bạn nói tiếng anh mượt như người bản ngữ nhé !!!

  1. Diễn đạt điều gì theo cách khác nhau

Các thí sinh thường sử dụng các cụm từ này để làm rõ nghĩa hơn những gì mà họ vừa nói . Nói cách khác họ muốn truyền tải ý nghĩa một cách chính xác hơn

Vì vậy bạn có thể nói cùng một thứ như có thể theo nhiều cách khác nhau . Có thể bạn cảm thấy rằng bạn giải thích một cách hoàn toàn đúng và tốt hơn hết là nên giải thích lạ với các cụm từ khác nhau

+ What I am trying to say is …

+ In other words ….

+ To put it another way

+ What I mean is…..

+ Perhaps I should make that clearer by saying …..

 

2. Khi được hỏi về ý kiến của bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm nào đó. Bạn có thể sử dụng những cụm từ sau để nói khi giám khảo hỏi nhé 

. ĐỒNG Ý : 

+ I totally agree ….

+ I couldn’t agree more

+ That my view exactly

. KHÔNG ĐỒNG Ý :

+ No , I totally disagree

+ I’m afraid disagree

+ I tend to disagree

+ I’m not so sure about that

3. Đồng ý một phần

Bạn có thể không hoàn toàn đống ý với một ý kiến nào đó , vì vậy bạn có thể giải thích quan điểm theo một vài cách sau :

+ I don’t entirely agree. It is true that ….. otherwise …..

+ That is partly true , but ….

+ I agree with that to some extents . Yet

4. Giải thích quan điểm còn phụ thuộc vào hoàn cảnh

Đây là tình huống thường xuyên xảy ra. Một ý kiến không đơn giản để bạn có thể “đồng ý ” hay “không đồng ý “bởi mọi thứ đều có thể xảy ra . Bạn có thể sử dụng các từ sau để có thể trả lời :

+ That depends……

+ I think it really depends …..

+ That depends on how you look at it …..

5. khi không nắm rõ giám khảo vừa hỏi gì hay giám khảo nói quá nhanh , bạn có thể hỏi lại như sau: 

+ Could you please explain what …. ( word ) ….. means ?

+ Sorry , I don’t understand the question . Could you explain ?

+ Sorry , would you mind repeating the question ? ……..

6. Khi bạn muốn ra hiệu kết thúc câu trả lời của mình . Bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau : 

+ To conclude

+ To sum up

+ That’s all

7. Đưa ra một quan điểm 

+ I suppose

+ In my opition

+ To my mind

+ I reckon

+ I guess

 

HOTLINE: 0934483811