Slide background
Slide background

BÍ KÍP LÀM DẠNG ” ARGUMENT ” ESSAY

Argument Essay là một trong những dạng bài cơ bản của bài thi IELTS Writing . Dạng bài này đòi hỏi người viết cần đưa ra những lập trường, quan điểm của mình cho một ý kiến, chủ đề được nêu ra và dùng các lý lẽ dẫn chứng của mình để bảo vệ cho những lập trường, quan điểm đó. Ý kiến của bạn có thể là đồng ý hoàn toàn, không đồng ý, đồng ý một phần,…

Các câu hỏi thường được đưa ra ở đề bài dạng này đó là:  “To what extend do you agree or disagree”

Một bài Argument Essay thường gồm có 4 phần :

  1. Mở bài: (thường viết từ 2-3 câu)

– Giới thiệu topic bằng cách paraphrase lại đề bài

– Đưa ra những ý kiến khác nhau về topic mà đề bài đưa ra

– Đưa ra quan điểm, ý kiến cá nhân (đồng ý hoàn toàn, đồng ý một phần hay phản đối)

  1. Thân bài

Gồm 2 đến 3 đoạn (tốt nhất nên là 3 đoạn) đưa ra lý do để bảo vệ cho quan điểm, ý kiến nêu ra ở mở bài.

Với mỗi đoạn cần có lập luận, dẫn chứng (supporting ideas)  cho các lý do được đưa ra

  1. Kết bài

Nhắc lại một lần nữa quan điểm của cá nhân

Tổng kết lại bài

Một số cấu trúc hay dùng cho dạng này

-Cấu trúc câu phức

– Đảo ngữ

– Mệnh đề quan hệ

Các cụm từ “ăn điểm” giúp bạn đưa ra quan điểm cá nhân

–   In my opinion/ In my view/ From my point of view.

– The fact is that

–   I (strongly) believe/think (that)

–  It is arguable that

–   My opinion is…

–  Fact have shown that

–   To my mind,…

–   I am (not) convinced that…

–   The way I see it,…

–   I strongly/absolutely/totally/certainly/partially | agree with/approve of/support/disagree with.

–   As far as I am concerned,…

–   It is my firm belief that…

–   It seems/appears to me that…

–   I am totally against…

–   I (do not) agree with …

–   It strikes me that…

Chúc các bạn học tốt

 

HOTLINE: 0934483811