Slide background
Slide background

” BẪY ” LISTENING SECTION 1

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những ” BẪY ” trong ielts listening section 1 để các bạn tránh nhé!

1. Các bẫy thường gặp trong Listening – section 1

  • Với những chỗ trồng phải điền số và chữ cái, cần phân biệt:

– “A vs 8 vs H”: so sánh phát âm đuôi:

+ A /eɪ/: không phát âm đuôi

+ 8 /eɪt/: phát âm đuôi /t/

+ H /eɪtʃ/: phát âm đuôi /tʃ/

– “J vs G vs Z”: vì tiếng việt hay đọc chữ cái J – /dʒeɪ/ là /dʒiː/ – G nên dễ nhầm lẫn 2 chữ cái này

+ J /dʒeɪ/

+ G /dʒiː/

+ Z /zed/ hoặc /ziː/

– “E vs I”: vì tiếng việt đọc I – /aɪ/ là /iː/ – E nên thói quen này cũng lây sang khi nghe tiếng Anh

+ I – /aɪ/

+ E – /iː/

– “M vs N”: khi nghe âm M – các bạn sẽ thấy ồm và trầm hơn, âm hơi rung so với âm N.

+ M /em/

+ N /en/

– “W vs double”: W có thêm âm /lju:/ ở đuôi (W – /ˈdʌbljuː/ và double /ˈdʌbl/)

– “-ty” vs “–teen”:

+ các số tròn chục có đuôi “-ty” sẽ được nhấn mạnh ở âm đầu, và đuôi –ty đọc nhanh.

+ Các số đuôi “-teen” thì được nhấn mạnh và phát âm dài hơn ở chữ “-teen”.

Vd: ‘eighty – eigh’teen

  • Không theo kịp mạch đọc số

Khi một dãy số được đọc lên, người nghe thường bị bất ngờ khi xuất hiện các từ vựng “double” (2 lần), “triple” (3 lần) đứng trước một con số. Để không bị lạc mạch nghe, cần làm quen với những từ này.

Vd: one – eight – double two – triple five – eight à 18225558

  • Tên riêng chỉ người, địa danh

Thông thường, ở section 1 xuất hiện nhiều thông tin cá nhân, cho nên tần suất có mặt các tên riêng là rất cao (nếu không muốn nói là chắc chắn sẽ có).

Sau khi giới thiệu tên, người nói thường đánh vần lại để các bạn có thể điền vào chỗ trống. Tuy nhiên, với một số cái tên đã quá quen thuộc và nổi tiếng (đối với họ!) thì việc đánh vần tên trở nên vô nghĩa.

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

HOTLINE: 0934483811