Slide background
Slide background

BẬT MÍ ” TẮT Ý ” TRONG IELTS SPEAKING

Có bạn nào đang Speaking đột nhiên đầu óc trống rỗng không? Đây là chuyện bình thường nhé các bạn ai cũng phải gặp ít nhất vài lần khi nói. Vì thế, để chữa cháy cho các trường hợp đó NGOC ANH IELTS có liệt kê ra nhiều mẫu câu rất hay. Cùng nhau tham khảo để tránh bị “đơ” khi nói nhé.

Khi bạn cần thêm thời gian suy nghĩ

 • Thatʼs an interesting question…: Đó là một câu hỏi rất hay…
 • Let me see…: Để tôi xem nào…
 • I havenʼt thought about that before…: Tôi chưa từng nghĩ về việc này trước đây…
 • Wow. Thatʼs a tough question to answer…: Ồ, đó là một câu hỏi khó trả lời…

 

Khi bạn muốn kết thúc vấn đề

 • So my answer to your question is…: Vì vậy câu trả lời của tôi là…
 • And finally Iʼd say that…: Và cuối cùng tôi có thể nói rằng…
 • My personal conclusion would be…: Kết luận cá nhân của tôi là…

 

Khi bạn vừa nghĩ ra một ý hay

 • And I should add that…: Và tôi phải nói thêm là…
 • Another point would be that…: Một ý khác nữa là…
 • I almost forgot to say that…: Suýt nữa tôi quên…
 • But thereʼs also something else to consider…: Nhưng cũng còn một vấn đề khác phải xem xét…

 

Khi bạn biết mình mới nói sai

 • Let me try and rephrase that…: Để tôi nói lại cho rõ hơn…
 • What Iʼm trying to say is…: Thật ra điều tôi muốn nói là…
 • Or to put it another way…: Hoặc nói theo cách khác là…
 • So the main point is…: Nói chung ý chính là…

 

Khi bạn bị bí từ vựng

 • I donʼt know the right way to put this…: Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng…
 • Sorry, Iʼve forgotten the word in English: Xin lỗi, tôi quên mất cách nói trong tiếng Anh là gì…

 

 • Iʼm not sure if this is the right way to put it but: Tôi không chắc nói vậy có đúng ý không nhưng

 

Dùng các mẫu câu để câu giờ

 • Err, let me think. I would say there are two main causes …
 • Well, I’m not an expert on this aspect, but I would say …
 • Well, it really depends. I mean, you know, …

 

Đưa ra nhận xét về câu hỏi

 • Err … this is quite a tricky question. I suppose that …
 • Hmm, this is an interesting question. I think …

Các bạn đừng quên tham khảo những bài học hay tại NGOC ANH IELTS 

1. https://ngocanhielts.com/22-idioms-giup-nang-band-diem-ietls-speaking/

2. https://ngocanhielts.com/cach-mo-dau-cau-tuong-ielts-speaking/

HOTLINE: 0934483811