Slide background
Slide background

BẬT MÍ CÁCH XỬ LÝ “NHANH GỌN” DẠNG BÀI MULTIPLE CHOICE IELTS READING

Dạng bài Multiple Choice  đòi hỏi bạn phải có khả năng đọc hiểu được ý chính của bài đọc và thông tin chi tiết của đoạn văn. Do vậy kỹ năng này là rất qua trọng . Vậy hãy để Ngoc Anh Ielts giúp bạn cải thiện kỹ năng đọc hiểu nhé !!!

Ví dụ:

Bullying can take a variety of forms, from the verbal – being taunted or called hurtful names – to the physical – being kicked or shoved – as well as indirect forms, such as being excluded from social groups. A survey I conducted with Irene Whitney found that in British primary schools up to a quarter of pupils reported experience of bullying, which in about one in ten cases was persistent. There was less bullying in secondary schools, with about one in twenty-five suffering persistent bullying, but these cases may be particularly recalcitrant.

Question: A recent survey found that in British secondary schools

A. there was more bullying than had previously been the case.

B. there was less bullying than in primary schools.

C. cases of persistent bullying were very common.

D. indirect forms of bullying were particularly difficult to deal with.

Bước 1: Phân tích câu hỏi: “ A recent survey found that in British secondary schools – Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng các trường Trung Học ở Anh…”.

Cụm từ “British secondary schools” chính là từ khóa cho bạn để khai thác nội dung.  Lưu ý hãy tìm từ khóa này trong đoạn, hoặc có thể là từ đồng nghĩa với cụm này để xác định thông tin.

Bước 2: Phân tích nhanh ý chính của từng câu trong đoạn văn, không nhất thiết là phải quá chi tiết:

– Câu đầu tiên: “Bullying can take a variety of forms, from the verbal – being taunted or called hurtful names – to the physical – being kicked or shoved – as well as indirect forms, such as being excluded from social groups” cho ta biết rằng có đa dạng các hình thức bắt nạt đến học sinh trong trường, sau đó, bài viết liệt kê một số hình thức như la mắng, đánh, đá về thân thể cũng như tinh thần.

– Câu thứ 2: “A survey I conducted with Irene Whitney found that in British primary schools up to a quarter of pupils reported experience of bullying, which in about one in ten cases was persistent”, ý chính là các nghiên cứu của Irene Whitney về  các trường tiểu học tại Anh Quốc.

Hai câu trên vẫn chưa thấy nhắc đến “secondary schools” nên bạn chỉ cần đọc lướt qua.

– Câu thứ 3: “There was less bullying in secondary schools, with about one in twenty-five suffering persistent bullying, but these cases may be particularly recalcitrant”,  ý chính là 1/25 học sinh chịu bắt nạt liên tục nhưng những trường hợp này cực kỳ khó kiểm soát; chú ý từ “less” giúp ta hiểu trong trường “secondary school”  sự bắt nạt xuất hiện ít hơn ở primary school xuất hiện ở câu trước đó.

Bước 3: Khi đã hiểu về ý chính các đoạn văn bạn có thể đưa ra phương án loại trừ cho câu trả lời bằng cách: phân tích các đáp án dưới dạng TRUE, FALSE, NOT GIVEN để suy luận ra đáp án đúng. Ví dụ:

– Đáp án A : “A there was more bullying than had previously been the case”  (so với trước đây càng có nhiều sự bắt nạt hơn)

=> Không có thông tin trong bài =>  NOT GIVEN.

– Đáp án C “cases of persistent bullying were very common

Trong đoạn nêu rõ chỉ có 1/25 chịu được sự bắt nạt và không hề phổ biến => FALSE.

– Đáp án D “indirect forms of bullying were particularly difficult to deal with.

Trong đoạn có nhắc đến “indirect forms of bullying”  nhưng không hề nhắc đến “particularly difficult to deal with” (sự khó khăn trong cách đối phó) =>  NOT GIVEN.

Như vậy chỉ còn lại sẽ là đáp án B.

– Đáp án B là “there was less bullying than in primary schools” .

Bạn có thể đọc lại câu thứ 3 của đoạn văn và chắc chắn rằng đây chính là đáp án chính xác.

Trong quá trình làm nếu bạn không tìm ra đáp án đúng thì hãy tìm nhanh các câu FALSE hoặc NOT GIVEN để loại bỏ dần đáp án.

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ !!!

HOTLINE: 0934483811