Slide background
Slide background

7 CÔNG THỨC “TUYỆT ĐỈNH” TRÍCH DẪN SỐ LIỆU TRONG BÀI TASK 1

Trong 4 tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing task 1, Grammar là tiêu chí các bạn có thể học 1 cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt được điểm cao trong tiêu chí này việc bạn cần học không đơn giản chỉ là việc sử dụng đúng câu, đúng thì. Hơn thế, bạn còn cần phải đa dạng các cấu trúc trong bài viết của mình để tránh tình trạng chỉ sử dụng đi sử dụng lại 1 cấu trúc câu đơn giản, đặc biệt là Writing Task 1.

Dưới đây là 7 cấu trúc giúp bạn trích dẫn số liệu khi viết biểu đồ dạng không có sự thay đổi thời gian. Enjoy your reading!

Cấu trúc 1: There + be + number

Cấu trúc đầu tiên được giới thiệu là câu đơn bao gồm chủ ngữ giả there là cố định, động từ to be và số liệu sẽ thay đổi trong mỗi trường hợp khác nhau. Các bạn chú ý phải chia động từ to be theo đúng thì trong bài và đúng số ít số nhiều để tránh trường hợp bị trừ điểm ngữ pháp đáng tiếc. Giả sử nếu thì trong bài là quá khứ đơn thì động từ to be trong câu này cũng được chia là quá khứ (was/were). Còn nếu trong câu không nhắc đến thời gian thì dùng thì hiện tại đơn giản (is/are).

There was 10 billion dollars being spent on research and development of Apple last year.

There are 30% of 20 – to 30 – year – old people visiting the hospital monthly to check their health status.

Cấu trúc 2: The number/percentage/amount…+ be + số

Cấu trúc này được coi là cấu trúc đơn giản và phổ biến nhất trong miêu tả biểu đồ. Các bạn lưu ý các từ number, amount và percentage có cách dùng khác nhau. Với number thì các bạn sẽ cho một danh từ đếm được theo sau. Ngược lại, amount  chỉ cộng với danh từ không đếm được. Còn đối với percentage, bạn có thể dùng trước một danh từ đếm được hoặc không đếm được nhưng khi đơn vị được đo là phần trăm. Động từ to be cũng được chia theo thì trong bài.

The amount of money spent on research and development of Apple was more than 10 billion dollars last year.

The percentage of males in this age group playing soccer in their leisure time is about 30%, which is the highest figure on the chart.

Cấu trúc 3: Clause, at + số/ with + số + (V-ing/V-ed)

Trong cấu trúc này, để viết một câu mệnh đề bạn có rất nhiều cách để viết. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng các câu so sánh giữa 2 hay nhiều đối tượng mà các bạn có thể review trong bài các cấu trúc so sánh nhất định cần biết trong Writing task 1: có thể là so sánh hơn nhất, so sánh ngang bằng hay so sánh gấp bao nhiêu lần. Phần đưa ra số liêu nhằm làm rõ mệnh đề trước nó. Động từ V-ing hoặc V-ed có thể có hoặc không có ở cuối câu, điều đó không ảnh hưởng đến nghĩa của câu. Trong trường hợp bạn có động từ sau số liệu, dùng V-ing với nghĩa chủ động, V-ed với nghĩa bị động.

The percentage of 14 – to – 20 year – old boys playing soccer in their leisure time is highest, at/with 30%.

Playing soccer is the most favourite leisure activities among 14 – to 20 – year – old boys, at/with 30%.

The percentage of 14 – to 20 – year old boys playing soccer in their leisure time is higher than that of girls, with 30% and 10% respectively.

Cấu trúc 4: Số + be + the amount/number/percentage… of ST

Trong cấu trúc này, số liệu sẽ được đẩy lên trên nhằm đóng vai trò như chủ ngữ trong câu. Các bạn cần lưu ý trong cấu trúc này động từ sẽ được chia là số ít cho dù số là lớn hay nhỏ.

30% is the percentage of 14 – to 20 – year – old boys playing soccer in their leisure time.

10 billion dollars was the amount of money being spent on research and development of Apple last year.

Cấu trúc 5: Số + of…+ Verb

Điều đặc biệt trong cấu trúc này là động từ chính trong câu không phải là động từ to be, mà sẽ là động từ  mà danh từ trong câu thực hiện hành động. Các bạn lưu ý động từ chính trong câu sẽ đươc chia theo dạng số ít hoặc số nhiều hoàn toàn phụ thuộc vào Noun đứng sau of nhé. Ví dụ:

30% of 14 – to 20 – year – old boys play soccer in their leisure time.

10 million tonnes CO2 is released by factories annually.

10 kilograms pizza is consumed by each person in Japan a year.

Cấu trúc 6: To account for/ constitute/ occupy

Cấu trúc này sử dụng các động từ có nghĩa là chiếm, và thường chỉ được dùng để miêu tả phần trăm. Sau account for/ constitute… mình sẽ luôn đi kèm với số liệu là % bạn nhé.

The participation of 14 – to 20 – year – old boys in soccer in their leisure time accounts for more than 30%.

People who are over 65 years old occupy more than 30% of the world population.

Cấu trúc 7: The figure for/ the data of

Cấu trúc này sử dụng các từ diễn đạt thay thế với mục đích tránh đi tình trạng lặp lại chủ ngữ quá nhiều lần trong câu viết của bạn.  Tuy nhiên, bạn chỉ được sử dụng các từ diễn đạt thay thế này khi chủ ngữ chính (the number of A, the percentage of A) đã được nhắc đến trước đó.

The percentage of boys in this age group playing soccer is more than 30%, but the figure for girls constitutes appropriately 10%.

The amount of money being spent on research and development of Apple was 10 million dollars last year. Meanwhile, the data of Samsung was just about 2 million dollars at the same year.

Kết thúc bài viết về 7 cấu trúc trích dẫn số liệu trong IELTS Writing Task 1 dạng không có sự thay đổi về thời gian, bạn có thể thấy chúng ta có quá nhiều cách viết 1 câu miêu tả số liệu bằng các ngôn từ và cấu trúc câu khác nhau. Còn chưa kể đến trong 1 số câu, bạn có thể paraphrase bằng nhiều cách khác như sang cấu trúc câu bị động,…

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811