Slide background
Slide background

6 NGUYÊN TẮC VÀNG GIÚP ĐẠT BAND 6.0+ WRITING TASK 1

Task 1 thường là một phần cứu cánh cho phần khoai hơn là Essay phía sau đó. Vậy làm thế nào để có thể có được bài Task 1 “ô kê”. Cùng đến với 6 nguyên tắc vàng sau đây nhé!

1. LUÔN Paraphrase lại đề bài để viết Mở bài

Phần Mở bài của Task 1 yêu cầu người viết giới thiệu về bảng biểu bằng cách nhắc lại câu hỏi ở đề bài. Phần thi IELTS Writing là phần thi kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn nên nếu không paraphrase (diễn đạt lại bằng cách sử dụng những từ ngữ khác) thì chắc chắn điểm sẽ không thể cao được.

Vì vậy hãy luyện tập kỹ năng paraphrase của mình để giải quyết phần mở bài một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Ví dụ:

Đề bài: The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 2000 and 2010 in Japan, the USA and Vietnam.

  • Tách các thành phần của câu ra và sử dụng những từ hoặc cách diễn đạt đồng nghĩa:

– Subject: The graph = The chart

– Verb: shows = illustrates

  • 3 Đối tượng cần quan tâm

– WHAT(đối tượng được mô tả trong biểu đồ):

the proportion of the population aged 65 and over

= the percentage of people aged 65 or more

– WHERE (Trạng ngữ chỉ địa điểm)

in Japan, the USA and Vietnam = in three different countries

– WHEN (Trạng ngữ chỉ thời gian)

between 2000 and 2010 = over a period of ten years

=> Câu Introduction: The chart illustrates the percentage of people aged 65 or more in three different countries over a period of ten years.

 

2. LUÔN chia bài viết thành từng đoạn

Việc không viết thành đoạn là lỗi sai hay bị mắc phải bởi các bạn mới học về Writing Task 1. Hãy nhớ bố cục bài viết một cách rõ ràng với các phần:

– Introduction

– Overview

– Detail paragraph 1

– Detail paragraph 2

Mỗi phần này sẽ được viết trong một đoạn văn, và bạn nên cách hẳn ra 1 dòng để thấy rõ được các đoạn đã chia.

3. LUÔN viết Overview và KHÔNG cho số liệu cụ thể vào Overview

Phần Overview (tổng quan) là rất quan trọng trong phần viết task 1, bạn phải chọn ra đặc điểm chính nhất trong biểu đồ để viết và KHÔNG đưa số liệu cụ thể vào phần này.

Ví dụ: khi mô tả biểu đồ với các đường thay đổi theo thời gian, để viết phần Overview (1-2 câu) bạn sẽ trả lời những câu hỏi sau:

– Xu hướng của các đường trong cả giai đoạn từ năm đầu đến năm cuối là gì (tăng/giảm/không đổi)

– Đối tượng nào có số liệu nổi bật (lớn nhất/bé nhất/tăng-giảm nhanh nhất,…)

 

4. LỰA CHỌN số liệu nổi bật để mô tả trong 2 đoạn detail

Yêu cầu của phần Task 1 là ‘Summarise the information by selecting and reporting the main features…’, có nghĩa là chúng ta chỉ lựa chọn những số liệu nổi bật để mô tả, KHÔNG cố gắng mô tả tất cả các số liệu (chỉ trừ trường hợp có quá ít số liệu). Thông thường chỉ nên lựa chọn 6-7 con số nổi bật để phân tích trong 2 đoạn Detail paragraph (mỗi đoạn 3-4 số liệu)

 

5. CHỈ dành 20 phút để làm bài Task 1

Các bạn nên luyện tập cách căn thời gian để đảm bảo hoàn thành Task 1 trong vòng 20 phút (hoặc ít hơn) để chuyển sang phần Task 2, là phần khó hơn và gấp đôi số điểm của Task 1.

 

6. KHÔNG sử dụng các câu thể hiện quan điểm cá nhân

Khác với phần Task 2, Writing task 1 là một bài báo cáo số liệu một cách khách quan, vì thế không sử dụng các cách diễn đạt thể hiện quan điểm cá nhân như  “I think, I guess, In my opinion,…”

HOTLINE: 0934483811