Slide background
Slide background

5 LỖI SAI DỄ MẮC PHẢI TRONG WRITING TASK 1

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn 10 lỗi sai rất dễ mắc phải khi viết bài để các bạn có thể đạt được điểm số cao bài thi IELTS của mình nhé!

1. Thêm “s” sau million, thousand, billion khi miêu tả số liệu

Nhớ rằng khi có số liệu đi kèm, không bao giờ để “s” sau các từ “hundred”, “thousand”, “million”.

Cách viết sai: 5000 millions books; 15 thousands people

Cách viết đúng: 5000 million books; 15 thousand people

2. Dùng sai cấu trúc “the figure for”

Đây là một cấu trúc rất thần thánh dùng để thay thế cho các đại lượng đã được nhắc đến trước đó, tuy nhiên một số bạn lại chưa biết cách dùng cấu trúc này cho đúng.

Cách dùng sai: The number of students reading books in Vietnam in 2010 was 1500, while the figure for the number of students in Thailand was 2000.

Cách dùng đúng: The number of students reading books in Vietnam in 2010 was 1500, while the figure for Thailand was 2000.

3. Dùng sai “number” và “amount”

“Number” thường dùng cho các danh từ đếm được, còn “amount” thường dùng cho các danh từ không đếm được.

Cách viết sai: the amount of tourists; the number of spending

Cách viết đúng: the number of tourists; the amount of spending

4. Sử dụng sai thì

Đa số mọi người đều dùng quá khứ đơn trong bài viết Task 1, tuy nhiên sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Vậy nên, hãy đọc kĩ biểu đồ:

Nếu biểu đồ ở thời gian trong quá khứ: Quá khứ đơn

Nếu biểu đồ không có thòi gian: Hiện tại đơn

Nếu biểu đồ thời gian ở tương lai: Dùng cấu trúc miêu tả dự đoán (is expected, is estimated)

5. Viết tất cả số liệu trên biểu đồ

Tất cả câu hỏi của bài viết 1 đều ghi “Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và tổng hợp các đặc điểm chính … .” Rất nhiều bạn cố gắng viết tất cả thông tin nhìn thấy, điều này thường dẫn đến một bài viết lan man không có trọng tâm, mất nhiều thời gian mà điểm lại không cao.

Giải pháp: Hãy luôn nhớ rằng trong Task 1 chỉ cần miêu tả so sánh các key features (đặc điểm chính) là đủ.

Ví dụ: Với dạng biểu đồ xu hướng thì key features sẽ là (năm đầu, năm cuối, xu hướng & điểm đặc biệt đỉnh & đáy), các điểm khác có thể bỏ qua.

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811