Slide background
Slide background

5 DẠNG BÀI CƠ BẢN CỦA IELTS WRITING TASK 2

Nhiều bạn mới học IELTS sẽ luôn băn khoăn không biết bài thi viết IELTS Writing Task 2 có tất cả bao nhiêu dạng câu hỏi do chúng ta đọc thấy quá nhiều các loại câu hỏi hoặc cách hỏi khác nhau. Hôm nay Ngọc Anh Ielts xin giới thiệu một cách chia loại câu hỏi trong IELTS Writing Task 2 nhé!
Thực chất, trong bài viết Task 2 của kỳ thi IELTS, hầu hết các dạng câu hỏi đều có thể trả lời bằng cách sử dụng “cấu trúc 4 đoạn” – 1 mở, 2 thân và 1 kết. Chúng ta tạm thời có thể phân chia thành 5 dạng chính như sau:

1. Dạng Advandtages and Disadvantages Essay

Advantages and Disadvantages

Đây là dạng bài hỏi về ưu điểm và nhược điểm hoặc lợi ích và tác hại của một xu hướng hay một vấn đề nào đó. Trong dạng này, bạn có thể được hỏi về quan điểm cá nhân của mình, thường là hỏi giữa ưu điểm và nhược điểm bạn nghĩ cái nào nhiều hơn cái nào.

Dấu hiệu nhận biết:

What are the advantages and disadvantages of …?

Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Will this have more positive or negative impacts?

Do the benefits of … outweigh the drawbacks?

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Ví dụ:

Question: People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation.

What are the advantages and disadvantages of this trend?

Question: More and more students are choosing to study at colleges and universities in foreign countries.

Do the benefits of studying abroad outweigh the drawbacks?

2. Dạng Causes/Effects/Problems/Solutions

cause

Đây là dạng bài hỏi về nguyên nhân, hậu quả, vấn đề gây ra bởi một hiện tượng hay một xu thế nào đó và cách giải quyết.

Dấu hiệu nhận biết:

Discuss the causes and effects of …

What are the reasons for this?

Why did it happen?

Outline the reasons for …

What effects it may have?

What effects has … had on …?

What problems will this cause for …?

What are the problems …?

What solutions can you suggest?

Suggest some measures …

Ví dụ:

Question: The percentage of overweight children in western society has increased by almost 20% in the last ten years.

Discuss the causes and effects of this disturbing trend.

Question: In many parts of the world today there is a profitable market for products which lighten or whiten people’s skin.

Outline the reasons for using such products and discuss what effects they have in terms of health and society.

Question: In the developed world, average life expectancy is increasing.

What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Question: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before.

What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

3. Dạng Discussion ( + Opinion )

Đây là dạng bài yêu cầu bạn phải bàn luận về hai quan điểm trái ngược nhau hay hai mặt của một vấn đề, một hiện tượng nào đó. Bạn có thể được yêu cầu nêu ra quan điểm cá nhân của mình.

opinion

Dấu hiệu nhận biết:

Discuss both views.

Discuss both views and give your opinion.

Ví dụ:

Question: Some people believe the government should spend money on building train and subway lines to reduce traffic congestion. Others think that building more and wider roads is the better way to reduce traffic congestion.

Discuss both views.

Question: Some people think that museums should be enjoyable places to entertain people, while others believe that the purpose of museums is to educate.

Discuss both views and give you own opinion.

4. Dạng Opinion

Đây là dạng bài yêu cầu bạn nêu ra quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề, một xu hướng hay một hiện tượng nào đó.

discussion

Dấu hiệu nhận biết:

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

What is your opinion?

Ví dụ:

Question: Everyone should become vegetarian because they do not need to eat meat to have a healthy diet.

Do you agree or disagree?

Question: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible.

To what extent do you agree or disagree with this view?

5. Dạng 2-part Question

Đây là dạng bài mà đề bài sẽ bao gồm 2 câu hỏi bất kỳ.

Dấu hiệu nhận biết:

Đề bài nêu ra 2 câu hỏi và không phải một trong năm dạng ở phía trên.

Ví dụ:

Question: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? How can its popularity be increased?

Question: Economic progress is often used to measure a country’s success. However, some people believe that other factors are more important.

What other factors should also be considered when measuring a country’s success? Do you think one factor is more important than others?

 

Như vậy, Ngọc Anh đã chia sẻ đến các bạn một trong những cách chia loại đề trong bài Essay. Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình ôn thi của mình!

 

Xem thêm:

HOTLINE: 0934483811