Slide background
Slide background

5 CẤU TRÚC DÙNG ĐỂ VIẾT KẾT LUẬN ESSAY

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cấu trúc hay dùng để viết kết luận khi viết essay nhé!

Cấu trúc 1:

In conclusion, I believe both the arguments/ sides/ opinions have their merits/ advantages. On balance, however, It seems that……….. This is because/due to……..

Bạn dùng cấu trúc này cho đề đưa ra 2 quan điểm đối lập. Dạng đề này thường kết thúc bằng câu hỏi ” Discuss both views and give your own opinion” . Sau khi trình bày những lý do cho 2 quan điểm đối lập của đề , bạn sẽ tóm tắt lại những lý do đó trong 1 câu và trình bày là bạn ủng hộ quan điểm nào hơn trong 2 quan điểm đó và giải thích thêm lý do .

Cấu trúc 2:

Having considered both views, I think/believe that …… is/ are of overriding importance …. Also, I would suggest …….

Tương tự bạn cũng dùng cấu trúc này để kết thúc đề 2 mặt. Với cấu trúc trên, bạn sẽ truyền tải và nhấn mạnh được quan điểm cá nhân của mình thông qua cụm ” of overriding importance” .

Cấu trúc 3:

In conclusion, several factors/ reasons lead to ……. . We should take the aforementioned / the aforesaid measures /solutions to tackle/address this modern – day problem

Bạn dùng cấu trúc này cho đề ” Causes – Solutions” . Dạng đề này thường yêu cầu bạn tìm ra nguyên nhân, đồng thời bao gồm cả giải pháp đi kèm. Sau khi trình bày các nguyên nhân và giải pháp , bạn sẽ tóm tắt lại một lần nữa những ý này trong phần kết luận.

Cấu trúc 4

In conclusion, several factors/reasons lead to…. and the negative influences/impacts/ effects of this trend/ phenomenon should be taken into consideration / are too serious to be neglected

Bạn dùng cấu trúc này cho đề ” Causes – Effects” . Dạng đề này thường yêu cầu bạn tìm ra nguyên nhân của một vấn đề, thực trạng mà câu hỏi đưa ra, đồng thời bao gôm cả những ảnh hưởng của vấn đề đối với mỗi cá nhân, gia đình hoặc xã hội. Sau khi trình bày các nguyên nhân và ảnh hưởng , bạn sẽ tóm tắt lại một lần nữa những ý này trong phần kết luận.

Cấu trúc 5:

In the light of aforesaid factors/ With all mentioned above , I am convinced that …….

Bạn dùng cấu trúc này để kết thúc cho dạng đề 1 quan điểm – Opinion Essay. Dạng đề này yêu cầu người viết đưa ra quan điểm cá nhân đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung câu hỏi đề cập. Sau khi trình bày những lý do vì sao bạn đồng ý hoặc không đồng ý, bạn chốt lại thông điệp này trong phần kết luận .

Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

HOTLINE: 0934483811