Slide background
Slide background

5 CẤU TRÚC CHO BÀI IELTS WRITING TASK 1 BAND 7.0+

Trong IELTS Writing Task 1 các bạn sẽ viết một bài báo cáo để miêu tả biểu đồ (đường, cột, bảng, tròn, kết hợp) trong đó chỉ ra những đặc điểm nổi bật của biểu đồ. Khi miêu tả biểu đồ các bạn không thể thiếu cấu trúc so sánh vì giám khảo sẽ đánh giá cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn nếu các bạn có thể dùng các cấu trúc này phù hợp.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho các các cấu trúc để giúp các bạn tăng band điểm của mình trong IELTS Writing đồng thời đưa ra các ví dụ cụ thể để các bạn có thể tự học IELTS 7.0

1. Before/After + Ving, S + V + adv

Eg: After declining dramatically from 2001 to 2006, the amount of cell phone services’ expenditure steadily increased.

Eg: Before increasing to the highest point with 1 million tonnes of emissions in 2005, the other industries remained considerably constant.

2. S + V + adv, then more/less + adv

Diễn tả những thay đổi cùng chiều: tăng, tăng hoặc giảm giảm

Eg: From 2006, the expenditures on residential phone services sharply increased up to 80 million dollars, then less slightly in the next four years.

Eg: The percentage of people using the Internet in the USA soared to 80%, then more sharply in the next period.

3. S + V1 + adv, but later/then + V2 + adv

Diễn tả những thay đổi trái ngược nhau ở hau giai đoạn khác nhau

Eg: The number of cars declined slightly in 2000 but then went up sharply in the next 6 years.

Eg: The US consumers’ spending on residential phone services declined markedly/remarkably from 2004 to 2006, but then surged in the next two years.

4. There was a/an + adj2 + N1, which was followed/preceded by + a/an + adj2 + N2

Sử dụng cụm danh từ để diễn đạt ý là một trong những cách hết sức thông minh

Eg: There was a decreasing fluctuation of the amount of acid rain emission, which was followed by a steady decline of that.

Eg: There was a considerable increase in the number of people going to Australia in the first half of the period, which was preceded by a remarkable decline in the next five years.

5. S + V + adv, Ving, and then V

Đây là cấu trúc câu ghép rất hay dành cho IELTS Writing nói chung chứ không chỉ dùng riêng cho Task 1 IELTS Writing

Eg: The number of households using no car strongly decreased from 90 to 20 million, reaching a lowest of zero million in 2010, but then slightly increased to 15 million in the last year during the period.

Eg: The percentage of English students chose to study at the university increased up to 90 percent in 2009, reaching a peak of 95% in the next year, but then marginally decreased to 93% in 2011.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811