Slide background
Slide background

4 LOẠI CÂU HỎI “KHÓ ” KHI TỰ LUYỆN IELTS LISTENING

Chắc không ít lần bạn ngán ngẩm với hàng loạt câu hỏi trong phần Nghe IELTS. Đúc kết từ cách tự luyện thi IELTS hiệu quả, bạn sẽ được giải tỏa nỗi lo với 4 câu hỏi khó. Để dễ hiểu, bạn nên thực hành khoanh vùng trong đề thi IELTS thực tế.

1. Câu hỏi Matching Heading

Nếu bạn từng tham khảo các đề thi hay biết cách tự luyện thi IELTS hiệu quả, bạn sẽ nhận ra chỉ có 4 – 5 thông tin cần nối. Bởi vì số lượng thông tin để lựa chọn luôn nhiều hơn so với yêu cầu của đề khoảng hai từ hay cụm từ. Tuy nhiên, cũng không phải không có cách. Bạn chỉ cần nắm các quy tắc sau đây:

 • Nguyên tắc thứ tự: nhân vật, địa điểm, thời gian trong câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện trong bài nghe.
 • Cũng như dạng câu hỏi Fill in blank, các từ đơn trong câu hỏi sẽ xuất hiện trong bài nghe như một dấu hiệu để người nghe nhận biết đáp án ngay sau đó.
 • Chủ yếu đọc các lựa chọn, đáp án thường được diễn tả bằng một cách khác biệt trong bài nghe
 • Đọc kỹ cả các câu hỏi để nghe ra được từ gốc dùng trong bài
 • Khi một câu hỏi đã chọn được đáp án, hãy đánh dấu câu hỏi đó để tránh đọc lặp lại.

2. Câu hỏi Multiple Choice

Bạn dễ dàng nhận diện loại câu hỏi này thông qua các đặc điểm:

 • Mỗi câu hỏi thường có 5 lựa chọn, phải chọn ra 2-3 đáp án đúng
 • Các đáp án là độc lập, chọn đúng cái nào tính điểm cái đó
 • Khi đọc câu hỏi phải chú ý đến các chi tiết cụ thể, ví dụ thời gian, địa điểm, các tính từ…
 • Khi đọc các lựa chọn phải chú ý đến ý nghĩa khác nhau của các lựa chọn (những từ đơn lặp lại liên tục trong các lựa chọn là những từ không quan trọng)
 • Thông thường, đáp án đúng được thay đổi cách thức biểu đạt trong bài nghe

Có ba dấu hiệu nhận biết đáp án sai:

 • Nếu một lựa chọn xuất hiện trong bài nghe kèm theo từ mang nghĩa phủ định (như few, less, no, not, little…), lựa chọn đó nhiều khả năng sai.
 • Nếu một lựa chọn xuất hiện trong bài nghe kèm theo các liên từ tương phản (ví dụ though, but…), lựa chọn đó thường không phải đáp án.
 • Nếu một lựa chọn xuất hiện trong bài nghe hoàn toàn trái ngược với thông tin trong câu hỏi, lựa chọn đó có thể loại trừ.

Ví dụ 1: Khi câu hỏi hỏi điều gì tăng trưởng-“increase”, các lựa chọn xuất hiện “declined”, “steady” trong bài nghe hoàn toàn đối lập với câu hỏi, do đó không phải là đáp án.

3. Câu hỏi trắc nghiệm – Single Choice

Mỗi câu hỏi có 3 lựa chọn. Ba câu hỏi đầu tiên được tuân theo nguyên tắc thứ tự, đáp án của câu hỏi đầu sẽ xuất hiện trước tiên, và cứ như vậy lặp lại. Từ câu hỏi thứ 4 trở đi thứ tự xuất hiện trong bài nghe sẽ không theo thứ tự.

Có 4 tình huống bài nghe thực tế không nói đến các lựa chọn sai:

*Tình huống 1: Thông tin trong bài nghe với câu lựa chọn là giống nhau, nhưng đến cuối cùng xuất hiện từ “but” hoặc các từ tương đương phủ định thông tin.

*Tình huống 2: Thông tin trong bài nghe với câu lựa chọn hoàn toàn đối lập.
Ví dụ 1: Câu lựa chọn nói phòng đã được trang trí xong, còn thông tin trong bài nghe là nói tháng sau với bắt đầu trang trí phòng
Ví dụ 2: Câu lựa chọn nói nơi này rất đông, còn thông tin trong bài nghe nói chẳng có ai đi

*Tình huống 3: Thông tin trong bài nghe với câu lựa chọn có phần giống nhau, nhưng không phải khớp toàn bộ.
Ví dụ: Câu lựa chọn nói phim điện ảnh phù hợp với tất cả mọi người. Thông tin trong bài nghe nói phim điện ảnh này trẻ con tốt nhất không nên xem

*Tình huống 4: Bài nghe không hề nhắc đến câu lựa chọn

4. Câu hỏi điền vào bản đồ – Map labelling

Không khó để nhận dạng câu hỏi dạng này thông qua các đặc điểm như sau

 • Tương đương với câu hỏi nói từ liên quan về mặt hình thức.
 • Tên địa điểm được nhắc đến trong bài nghe theo nguyên tắc thứ tự, vì vậy bạn phải hết sức tập trung nghe tên các địa điểm, không được nghe sót.
 • Nếu có địa điểm bạn không thể nghe ra, hãy chuyển ngay sang nghe địa điểm tiếp theo. Bạn có thể quay lại đoán đáp án sau khi kết thúc bài nghe.
 • Khi đọc địa điểm trên bản đồ, cần phải nhớ các tên đã cho sẵn để việc nghe trở nên dễ dàng hơn.
 • Sau khi một địa điểm cần điền trống xuất hiện trong bài nghe, hai địa điểm cho sẵn trên bản đồ sẽ xuất hiện. Địa điểm cần điền trống tiếp theo sẽ ngay gần một trong hai địa điểm trên.
 • Quy tắc trên áp dụng cả với bản vẽ thiết kế xây dựng

Một số từ đơn hay dùng trong câu hỏi điền bản đồ:
+ Cùng hướng: “the same side”, ngược hướng “opposite”
+ Đi qua đường/cầu: “Cross the road/bridge”
+ Bên cạnh: “Beside”, “next to”
+ Trái: “left”, phải: “right”
+ Số thứ tự: “first, second, last”

   CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

HOTLINE: 0934483811