Slide background
Slide background

4 CÔNG THỨC CÂU PHỨC “KHÔNG THỂ THIẾU” WRITING TASK 2 BAND 7.0

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cấu trúc không thể thiếu trong bài task 2 nếu các bạn muốn đạt 7.0.

1.S + ( trạng từ ) + động từ + that S + V + 0

Các động từ thường đi kèm với that nằm trong cấu trúc này là những động từ như believe, agree, report, mean, consider, think…….

Ví dụ: I firmly believe that opening the door to foreign travelers is a good way for host nations to popularize their cultural identity to other countries

2. What / When/ Why/ How / Whether + S + V + 0 to be + Adj hoặc Noun / has + V cột 3 / V thường + Object

Đây chính là cấu trúc Mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ. Chúng ta thấy chủ ngữ của cả câu là một mệnh đề bằng đầu các từ như What, when, why ….. . Lưu ý động từ to be ở đây luôn chia ở ngôi số ít ( is or was ) . V thường cũng được chia ở ngôi thứ ba số ít.

Ví du: How he could find solutions for outstanding problems was a mystery

3. S + to be + that/ because S + V + 0

Đây chính là cấu trúc mệnh đề danh ngữ đóng vai trò bổ ngữ. Câu trúc này cũng rất thông dụng và được ưa dùng khi chúng ta viết Task II hoặc nói.

Ví dụ: The main reason for this is that building modern training equipment for elite sports man will encourage them to make their full contribution to national sports industry

4. S1+V1+01 that S2+V2+ (02 )

Đây chính là cấu trúc của mệnh đề danh ngữ đóng vai trò đồng vị ngữ . Vế trước that bắt buộc phải có 0bject 1. Vì đây chính là danh từ mà that muốn bổ nghĩa , nên nó phải đứng trước that, không thể không có mặt trong câu . Phía sau 02 có thể có hoặc không tuỳ thuộc V2 là nội hay ngoại động từ. Nếu là ngoại động từ thì phải có 02. Các bạn theo dõi ví dụ sau nhé:

Ví dụ: There is a common trend that today children have been early exposed to TV and other types of electronic media, which is scientifically reported to bring more harm than good.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

 

 

 

HOTLINE: 0934483811