Slide background
Slide background

4 CẤU TRÚC TRẢ LỜI SPEAKING PART 3 HAY NHẤT

Trong phần Part 3 Speaking, để đạt điểm cao, chúng ta cần biết cách mở rộng câu trả lời. Nếu như ở Part 1, chúng ta chỉ cần trả lời khoảng 1→2 câu, thì trong phần Part 3 ta nên trả lời 4→5 câu. Trong bài viết hôm nay, NGỌC ANH IELTS sẽ chia sẻ cách trả lời IELTS Speaking Part 3 với 4 cấu trúc hay và dễ áp dụng nhất.

Cấu trúc 1

 • Trả lời câu hỏi với “it depends (on…)”: Nó còn tùy (vào…)
 • Giải thích 1 mặt
 • Giải thích mặt còn lại
 • Đưa ví dụ

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc 1 để trả lời cho câu hỏi “Is it better to get advice from a fiend or from a family member?”

cách trả lời ielts speaking part 3

Từ vựng hay:

 • get advice from sb: có/nhận được lời khuyên từ ai đó
 • have life experience: có kinh nghiệm sống
 • get a wiser or more sensible answer: có được câu trả lời khôn ngoan hoặc hợp lý hơn
 • be less likely to…: có ít khả năng làm gì
 • burden sb with sth: đặt lên ai đó gánh nặng gì
 • a financial problem: khó khăn về tài chính

Cấu trúc 2

Liệt kê các ý với các cụm từ sau:

 • Firstly
 • Secondly
 • Finally

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc 2 để trả lời cho câu hỏi “What would you say are the characteristics of a good adviser?”

cách trả lời speaking part 3

Từ vựng hay

 • the characteristics of: những tính chất của cái gì
 • adviser(n): người đưa ra lời khuyên cho người khác
 • take the time to do s.th: dành thời gian để làm gì 
 • objective (adj): khách quan
 • avoid + V-ing: tránh làm điều gì
 • judge sb(v): phán xét ai đó
 • seek help: tìm kiếm sự giúp đỡ
 • have the ability to…: có khả năng làm gì
 • encourage sb to do s.th: khuyến khích ai đó làm gì

Cấu trúc 3

 • Trả lời câu hỏi với “it’s a mixture of both things”: nó là sự kết hợp của cả hai
 • Giải thích mặt thứ nhất
 • Giải thích mặt còn lại

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc 2 để trả lời cho câu hỏi “Should people make their own work and career decisions, or is it a good idea to ask for advice about this?”

cách làm ielts speaking part 3

Từ vựng hay

 • make decisions: ra quyết định
 • ask for advice about s.th: hỏi ý kiến/ lời khuyên về vấn đề gì
 • colleague(n): đồng nghiệp
 • make career choices: đưa ra những lựa chọn về sự nghiệp
 • rest with sb (to do s.th): thuộc về ai, là trách nhiệm của ai
 • take ultimate responsibility for: chịu trách nhiệm cuối cùng về vấn đề gì

Cấu trúc 4

 • Trả lời trực tiếp
 • Giải thích tại sao
 • Đưa ví dụ
 • Đề cập câu trả lời đối nghịch

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc 2 để trả lời cho câu hỏi “Do you think the seasons still influence people’s behaviour?”

cách làm speaking part 3

Từ vựng hay:

 • influence s.th = affect s.th (v): (không có giới từ) ảnh hưởng tới cái gì
 • behaviour(n): hành vi, cách ứng xử
 • depend on…: phụ thuộc vào…
 • according to: dựa theo, theo như
 • adapt (v): thích ứng
 • habit(n): thói quen
 • daily routines(n): những việc thường làm hàng ngày
 • notice(v): để ý, chú ý
 • when it comes to: khi nói đến cái gì
 • import(v): nhập khẩu
 • seasonal fruit and vegetables: rau quả và trái cây theo mùa

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811