Slide background
Slide background

3 STEPS TO IMPROVE YOUR SPEAKING PART 3 ANSWERS!

Bạn có gặp khó khăn trong luyện thi SPEAKING IELTS PART 3? Hôm nay, bạn sẽ nhận được 3 bước thực sự sẽ cải thiện câu trả lời cho phần thi SPEAKING PART 3 của bạn.

Trong part 3 của SPEAKING, bạn sẽ phải nói về các chủ đề “trừu tượng”.

Đó là cách mà IELTS mô tả phần này, nhưng, “trừu tượng” có nghĩa là gì?

Có thể hiểu đơn giản những câu hỏi này là về thế giới nói chung. Trong khi part 1 và 2 nói về bạn, cuộc sống và trải nghiệm cá nhân của bạn, các câu hỏi trong part 3 là về thế giới xung quanh bạn.

Điều này có nghĩa rằng bạn phải thực sự hiểu biết về các vấn đề xã hội, môi trường, giáo dục…

Bước 1: Thực hiện theo Chiến lược

Tôi khuyên bạn nên theo chiến lược đơn giản này để tổ chức các câu trả lời của bạn:

ý kiến ​​-> lý do -> ví dụ / chi tiết -> kết luận .

Bước 2: Viết ra câu trả lời của bạn

Trước tiên, hãy cố gắng trả lời một cách tự phát, trước hết là phải thực hiện các câu trả lời bằng cách viết.

Ngoài ra, đảm bảo sử dụng các từ liên kết ở mức cao. Trong câu trả lời của bạn, bạn phải cung cấp các ví dụ cụ thể và chi tiết. Bạn có thể dùng đến kinh nghiệm cá nhân để tạo ra vẻ độc đáo của riêng mình

Sau khi bạn viết ra các câu trả lời của bạn, hãy đọc chúng thật to. Cố gắng giới hạn mình trong một phút.

Bước 3: Thực hành

Khi bạn đã sẵn sàng trả lời một cách tự phát, hãy làm điều này một mình trước tiên, có lẽ là trước gương. Điều này giúp bạn làm mất đi sự lo lắng và xây dựng sự tự tin.

Bạn cũng nên ghi lại câu trả lời của bạn , ghi chép các từ liên kết và các ví dụ cụ thể bạn đưa ra. Ngoài ra, viết ra bất kỳ từ vựng mà bạn lặp lại, hoặc những từ bạn nghĩ là quá dễ.

Sau đó, thực hành cùng một câu trả lời một lần nữa, bổ sung từ vựng nhiều điểm, thậm chí là từ có ý cụ thể hơn, và được liên kết ấn tượng hơn.

 

Có thể các bạn quan tâm:

HOTLINE: 0934483811