Slide background
Slide background

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn bài tập reading để các bạn ôn tập nhé! Population Viability … Xem thêm

Hôm nay hãy cùng NGOC ANH IELTS học tiếp thêm 25 từ SYNONYMS hay gặp trong đề thi reading nhất nhé!   No. English Synonyms for IELTS 26 Fat Stout, … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những SYNONYMS lặp lại rất nhiều trong đề thi Ielts để các … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Collocation đóng vai trò quan trọng không chỉ trong phần writing mà ở phần speaking cũng vậy. Sử dụng collocation ở speaking … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong tiếng anh có những cặp từ gần giống nhau khiến các bạn nhầm lẫn và bị sai dẫn đến mất điểm … Xem thêm

Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn các từ vựng hay xuất hiện trong đề thi Ielts Listening để các bạn ôn tập nhé!   Âm … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay , NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách viết Two – part question trong … Xem thêm

Hôm nay hãy cùng NGOC ANH IELTS học từ vựng về chủ đề “Accommodation” để các bạn nâng vốn từ vựng của mình lên nhé!   No. VOCABULARY DEFINITION 1 … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Chủ đề “Festival” là một trong những chủ đề mà Speaking hay ra. Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Collocation rất quan trọng trong phần writing . Hôm nay, cô sẽ chia sẻ với các bạn những collocation để các bạn … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811