Slide background
Slide background

Không sử dụng tiếng lóng hay các từ ngữ thông tục (không trang trọng) vì sẽ gây cho người đọc ấn tượng xấu Ví dụ : One social problem of … Xem thêm

No. VOCABULARY DEFINITION 1 an action movie Phim hành động 2 to be engrossed in Mải mê, chìm đắm trong… 3 bedtime reading Sách đọc vào giờ đi ngủ 4 to … Xem thêm

Virtual Writing Tutor Trang web giúp bạn tìm thấy những lỗi sai ngữ pháp, chính tả thông thường trong các câu văn. Nó cũng đồng thời chỉ ra tính chất … Xem thêm

HOTLINE: 0934483811