Slide background
Slide background

CÁCH VIẾT INTRODUCTION TRONG WRITING IELTS TASK 1

Writing task 1 là học chính là học các cấu trúc và từ vựng hợp lý để miêu tả biểu đồ. Để có thể luyện viết IELTS hiệu quả, các em hãy học những cấu trúc và cách viết dưới đây để áp dụng vào phần viết Introduction của mình nhé!

1. Viết lại câu với từ đồng nghĩa

Trong phần mở bài của IELTS Writing Task 1 các em chỉ cần viết 1 câu duy nhất. Phương pháp đó là viết lại đề bài theo cách khác sử dụng Synonyms (từ đồng nghĩa) để viết.

Ví dụ: The chart shows information about visitors to Australia, 2001-2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Các bạn viết lại từ “show” bằng các từ sau:

  • illustrate

=> The chart illustrates the number of visitors going to Australia from 2001 to 2009.

  • demonstrate

=> The chart demonstrates the number of visitors going to Australia from 2001 to 2009.

  • give the information about

=> The chart gives the information about the number of visitors going to Australia from 2001 to 2009

2. Cách diễn tả số lượng

Ví dụ: The chart shows information about visitors to Australia

Cách 1: How many + N(s) + V(ed)

The graph gives information about how many people visited Australia

Cách 2: the number of + N(s) + Mệnh đề quan hệ

The chart demonstrates the number of visitors going to Australia

3. Cách diễn tả khoảng thời gian

Cách 1: between…and…

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet between 1999 and 2009.

Cách 2: from… to …

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet from 1999 to 2009.

Cách 3: over a/an + [số]-year-period +“from … to…/between … and…”

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet over a 10-year-period from 1999 to 2009

Cách 4: over a period of + [số] years +“from … to…/between … and…”

The bar chart compares the cost of an average house in five major cities over a period of 13 years from 1989 to 2002

Cách 5: nếu khoảng thời gian đó là tròn 10 năm: over a decade

The line graph compares the percentage of people in three countries who used the Internet over a decade.

 

Đây là một số những cấu trúc thường gặp giúp mọi người có thể viết tốt bài writing ielts task 1 . Dưới đây có thêm một số bài học tự luyện ielts writing . Mọi người tham khảo nhé !!!

Xem thêm: 1. https://ngocanhielts.com/huong-dan-lam-bai-writing-task-2-problem-solution/

2. https://ngocanhielts.com/5-dang-bai-co-ban-cua-ielts-writing-task-2/

3. https://ngocanhielts.com/5-mistake-khong-nen-co-trong-writing-task-1/

 

.

HOTLINE: 0934483811