Slide background
Slide background

IELTS Writing

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay , NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn cách viết Two – part question trong … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Collocation rất quan trọng trong phần writing . Hôm nay, cô sẽ chia sẻ với các bạn những collocation để các bạn … Xem thêm

Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn các đề thi Writing task 2 để các bạn luyện tập thêm nhé! ĐỀ 1: Task 2: The world of work is … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay NGOC ANH IELTS chia sẻ tiếp với các bạn cấu trúc Writing task 1 để các bạn tham khảo nhé! … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong Ielts writing  việc sử dụng những cấu trúc câu nâng cao là một cách tốt để các bạn có thể bù … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn bài viết mẫu writing task 2 dạng discussion band 9.0 nhé! … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những cách để bắt đầu câu trong essay thật … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn bài mẫu writing task 1 band 8.0 để các bạn tham … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn!Hôn nay NGOC ANH IELTS  sẽ chia sẻ với  các bạn một số Collocations rất có thể bạn sẽ cần dùng đến trong IELTS writing Task … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH chia sẻ với các bạn cách sử dụng cấu trúc câu đảo ngữ trong writing … Xem thêm

Page 4 of 32« First...23456...102030...Last »
HOTLINE: 0916.097.789