Slide background
Slide background

IELTS Writing

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ thêm với các bạn cấu trúc đưa ra nhận định chung trong bài viết writing task 1 của mình để … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách sử dụng giới từ trong writing task 1 để các bạn tham khảo nhé! Giới từ … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn 7 cấu trúc nâng cao giúp bạn ghi … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu task 1 nhé! Đề bài: The chart below shows how frequently people in the USA ate … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn đề thi Ielts Writing task 1 tháng 5 để … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay cùng NGOC ANH học từ vựng về miêu tả số liệu khi viết task 1 nhé! 1. The most obvious … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cấu trúc hay dùng để viết kết luận khi viết essay nhé! … Xem thêm

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn bài mẫu writing task 2 để các bạn tham khảo nhé! An American film actor once said, … Xem thêm

Hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn 7 cấu trúc band 7.0 thay thế cho because of , due to, instead of để các bạn tham khảo … Xem thêm

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn từ đồng nghĩa hữu ích trong essay nhé! Adjectives … Xem thêm

Page 2 of 3212345...102030...Last »
HOTLINE: 0916.097.789