Slide background
Slide background

IELTS Writing

Process là một dạng bài ít gặp trong miêu tả bảng biểu của kì thi IELTS, tuy nhiên ít không có nghĩa là không có. Dạng bài này yêu cầu người … Xem thêm

I.Argumentative essay: Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau To what extend do you agree or disagree? What is your opinion on this? Cách làm: Completely Agree/ … Xem thêm

  1.Describing trends: Sử dụng Nouns- Danh từ and Verbs-Động từ Trend- Xu hướng là sự thay đổi hay sự chuyển động theo một hướng nhất định. Những thay đổi … Xem thêm

High – scoring IELTS Writing Model Answers là một tài liệu luyện thi ielts writing tốt nhất hiện nay. High – scoring IELTS Writing Model Answers có các tính năng quan trọng sau đây: Chọn … Xem thêm

LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG CUỐN SÁCH WRITE RIGHT     1) Cuốn sách IELTS Write Right dành cho ai? Cuốn sách thích hợp với các bạn đã biết những … Xem thêm

Page 15 of 15« First...1112131415
HOTLINE: 0916.811.006